Afbeelding

Waar het Kulturhus verdwijnt; Het Huis van Borne verschijnt

Uitgaan en cultuur

BORNE - Als de gemeenteraad dit voorjaar akkoord gaat met het bestemmingsplan en de kredietverstrekking, kan de gemeente Borne een open aanbesteding opstarten. Voorafgaand daaraan zullen er eerst nog gesprekken worden gevoerd met de omwonenden, zodat die weten wat de gevolgen van de bouw van Het Huis van Borne bij het huidige Kulturhus voor hen zullen zijn. De nieuwbouw zal bijvoorbeeld effect hebben op het parkeren in het plangebied.

door Peter van der Molen

Vorige week besliste de Raad van State dat er een einde moet komen aan de bouwstopvrijstelling. Die uitspraak heeft tot gevolg dat veel nieuw te ontwikkelen projecten pas na veel vertraging gerealiseerd kunnen worden. Wethouder David Vermorken is van mening dat die uitspraak geen gevolgen voor de nieuwbouw van het gemeentehuis zal hebben, want er liggen in de omgeving van het plangebied geen natuurgebieden die nadeel van de bouw ondervinden.

Het huidige gemeentehuis dateert uit 1988 en is na 34 jaar ‘uitgeleefd’. Rapporten hebben de afgelopen jaren duidelijk gemaakt dat het gebouw niet meer voldoet aan eisen van veiligheid en functionaliteit om nog maar te zwijgen over eisen op het gebied van energiezuinigheid en privacy. Volgens de wethouder is het huidige gemeentehuis ‘een thermisch lek’ en moet het nieuwe een A – label kwalificatie worden.

‘Er zijn de afgelopen jaren verschillende scenario’s bekeken en uiteindelijk bleek nieuwbouw bij Het Huis van Borne (Kulturhus) de beste optie. In eerste instantie werd ervan uitgegaan dat daar geen raadzaal bij zou horen omdat in de grote zaal vergaderd kon worden, maar bij nader inzien bleek dat niet zo’n goed idee’, ligt Vermorken toe. ‘Het inpassen van een raadzaal heeft natuurlijk invloed op het prijskaartje. Dat laat een forse stijging zien ten opzichte van de beschikbaar gestelde kredieten. Daar komen de effecten van de inflatie dan nog bij’.

De keuze voor Het Huis van Borne (de naam Kulturhus verdwijnt) heeft alles te maken met de manier waarop het gemeentebestuur in de samenleving wil staan: er middenin, toegankelijk en transparant.

‘Voor veel burgers is de drempel van het gemeentehuis nog te hoog. Die ligt bij het Kulturhus lager. Wij hopen door synergie (samenwerkingsvoordeel) dat ook in het Huis van Borne te realiseren. Een soort win - win situatie’, aldus Vermorken.

‘Ik zou het een plus – plus willen noemen’, vult gemeentesecretaris Sylvia ter Koele aan. ‘Samen delen en niet verdringen. Samen bijvoorbeeld een programmering te maken. Samen werken met andere partijen in het Huis van Borne. Maar ook een leuke werksfeer voor onze medewerkers creëren’.

Die werksfeer is voor Ter Koele belangrijk. Zij voelt zich verantwoordelijk voor de ongeveer 200 medewerkers van de gemeente.

‘Voor de buitenwacht zijn het allemaal ambtenaren, maar dat slaat eigenlijk op hun dienstverband. In werkelijkheid zijn het allemaal vakmensen met specifieke vaardigheden. Die stellen zij ten dienste van onze burgers. Het werken zal anders worden. Meer thuis werken en hier geen eigen vaste plek. Werken waar een plek vrij is’.

De verwachtingen binnen het gemeentelijk apparaat zijn hoog gespannen.

‘Wij willen laten zien waar wij voor staan’ klinkt het bijna in koor. ‘Dienstbaar aan onze burgers. Onze burgers zich thuis laten voelen in Het Huis van Borne’!