Afbeelding

Natuurinclusief bouwen – een andere kijk op de Bornsche Maten

Natuur en milieu

BORNE - Onder leiding van Timo Roeke (Senior Adviseur van Vogelbescherming Nederland, en inwoner van Borne) zijn vertegenwoordigers van een aantal Bornse politieke partijen uit wandelen gegaan in de Bornsche Maten, om te kijken wat er goed is gegaan en wat er nog beter kan voor de flora en fauna in de wijk. En om onder meer een ijsvogel te spotten!

Het goede nieuws; veel van de al aanwezige bomen en struiken doen uitstekend werk voor vogels en andere kleine dieren. Meer bomen en vooral struiken zijn essentieel voor een levendig ecosysteem. Oudere bomen (die er in veel gevallen al stonden voor de wijk gebouwd werd) hebben om allerlei redenen een positieve invloed op mens en dier: zuurstof afgeven, stikstof en CO2 opnemen en vasthouden, hittestress verminderen, beschutting en voedsel leveren voor vogels, ecologisch verbinden van een verderop gelegen beek met de wijk enzovoort).

De waterpartijen in de wijk (van Bornse beek tot Deurningerbeek) hebben grote invloed op de leefbaarheid voor grotere en kleinere vogels en andere dieren.

Toch zijn er nog veel plekken ‘versteend’, zowel in de publieke ruimte als in voor- en achtertuinen. Hoe meer inheems groen, hoe beter!

Voor de huizen die nog gebouwd gaan worden, zouden nu al neststenen opgenomen kunnen worden in de bouwplannen; deze worden per 1-1-2024 verplicht voor nieuwbouw. Hier kunnen kleine vogels en vleermuizen een veilig thuis vinden, en zo bijdragen aan een levendige wijk en een gezond, gebalanceerd ecosysteem van vogels en insecten.

Tips voor mensen die zelf iets willen doen:

  • Nestkasten voor vogels ophangen (wel in de goede windrichting – meer informatie op de website van de Vogelbescherming)
  • Beschutte plekjes voor kleine beestjes in je tuin (deze verzorgen geen overlast)
  • Inheemse kruiden en plantjes zaaien in de borders en andere plekken met nu alleen gras (en weinig maaien)
  • Minder schuttingen, meer hagen en struiken als erfgrensafscheiding (vogels gebruiken dit als bescherming en behuizing)
Afbeelding