Afbeelding

Wethouder Vermorken zet een boom op met de jeugd

Natuur en milieu

BORNE - Voor veel inwoners van Borne is David Vermorken nog een onbekende. Toch maakt deze uit Noord-Brabant afkomstige bestuurder al sinds de afgelopen zomer namens de VVD deel uit van het college. Een ding is sinds de Boomfeestdag van verleden week in elk geval wel duidelijk. Met deze wethouder kun je wel een boom opzetten. Zelf geeft hij toe ‘maar een beetje groene vingers’ te hebben, maar met wat hulp slaagde hij er toch in op het voormalige terrein van de MAVO aan de Woolderweg de eerste boom te plaatsen.

door Peter van der Molen

De boom die met hulp van de wethouder werd geplaatst, was de eerste in een serie van 31 uit Noord Brabant afkomstige bomen die tijdens de Nationale Boomfeestdag in Borne werden geplaatst, deels op het voormalige school terrein en voor een deel in de ‘groene long’. Voor de leek zijn alle bomen ‘waaibomen’, maar Gerrit Haverkamp (lid van de KNNV Hengelo – Oldenzaal) legde aan de aanwezigen – waaronder leerlingen van basisschool De Wheele – uit dat gekozen is voor bomen die er geen problemen mee hebben om met hun voeten soms in het water te moeten staan zoals wilgen, elzen en fladderiepen.

In de jaren ‘50 van de vorige eeuw werden de eerste initiatieven ontwikkeld om ter compensatie van de wereldwijde bomenkap bomen aan te planten. Daarvoor werd een Bomenplantdag in het leven geroepen en dat wordt nu voortgezet als Bomenfeestdag. In Borne is deze dag georganiseerd door de gemeente in samenwerking met de Stichting Natuur en Milieuraad.

In Borne wordt daarbij het nuttige met het aangename verenigd. Het voormalige schoolterrein is ingericht als retentiegebied waar het water uit de heringerichte wijk in een vijver wordt opgevangen. In de omliggende straten zijn bij de reconstructies in het midden van het wegdek ondiepe goten aangelegd voor het opvangen van hemelwater dat vervolgens naar het retentiegebied wordt geleid.

Maar naast dat ‘nut – aspect’ is er met name voor de jeugd ook het aangename bijkomende voordeel van de ontwikkeling van een Avontureneiland. Tussen de spaarzame restanten van de voormalige school worden onder meer speeltoestellen geplaatst, vormt een oude muur de basis voor een amphitheater en zijn behuizingen voor vleermuizen ingericht.

‘Ik dank jullie voor jullie enthousiaste hulp’, liet Vermorken de schoolse hulptroepen weten en hoe enthousiast zij waren, lieten zij na de officiële plichtplegingen zien. Iedereen kreeg een spade en voor het middaguur konden de nog bebladerde 31 bomen hun wortels in de Bornse aarde schieten.

Afbeelding
Afbeelding