Wethouder Geerdink is trots op het bereikte resultaat.
Wethouder Geerdink is trots op het bereikte resultaat.

Tegels wippen voor een betere leefomgeving

Natuur en milieu

BORNE - In de zeven maanden van maart tot en met oktober hebben inwoners van Borne 16.760 tegels gewipt. Dat komt neer op bijna 719 tegels per duizend inwoners. Daarmee is ongeveer 1500 vierkante meter ‘vergroend’. De tegels hebben plaats gemaakt voor planten, bomen en bloemen. Een resultaat waar wethouder Michael Geerdink iedereen dank wil zeggen. Winnaar in de landelijke wedstrijd bij de middelgrote gemeentes werd Almelo met 81.831 gewipte tegels. Borne deed voor het eerst mee aan dit Nederlands Kampioenschap.

door Peter van der Molen

Deelname aan het tegelwip – project past in het beleid van de gemeente Borne om samen met haar inwoners de leefomgeving gezonder en klimaatvriendelijker in te richten. Daarbij moet meer groen de plaats van grijs innemen.

‘Als kleine gemeente mogen wij trots zijn op dit resultaat. Daarmee hebben wij grotere gemeentes achter ons gelaten. Met meer groen en minder grijs zorgen wij samen voor een toekomstbestendige leefomgeving’.

In de categorie ‘kleine gemeentes’ (onder de 50.000 inwoners) eindigde Borne op de zesde plaats en in het overall klassement als negende van de 136 deelnemende gemeentes. In de poule van Twentse wippers - gewonnen door Oldenzaal – eindigde Borne als vijfde. Bij de start in maart gaf toenmalig wethouder Kotteman aan dat Borne ernaar wilde streven 24000 tegels te wippen. Dat doel is dus niet gehaald.

Om de inwoners te stimuleren veel grijs door groen te vervangen schonk de gemeente een gratis boom aan iedereen die minimaal 2.5 vierkante meters tegel wipte. De tegels konden gratis worden meegegeven aan de tegeltaxi.

Verbetering van de leefomgeving voor haar inwoners blijft een belangrijk aandachtspunt voor het gemeentebestuur. Zo wil de gemeente in de periode 2020 -2030 voor elke inwoner een extra boom planten. Ook worden bij reconstructie en herinrichting van wegen en straten voorzieningen getroffen waarbij rekening wordt gehouden met de gevolgen van de weersveranderingen. Overtollige regenval wordt bijvoorbeeld zoveel mogelijk ruimte geboden om in de grond te worden opgenomen. Ook worden burgers gestimuleerd om maatregelen te treffen door regenwater af te koppelen van het riool. Schoon regenwater niet langer in het riool laten verdwijnen, maar opvangen in bijvoorbeeld een regenton, een tuinvijver of grindstrook van de eigen tuin. Ook aan de straatkant kan dakwater worden afgevoerd naar een hemelwater voorziening die in steeds meer straten is aangebracht. De gemeente stelt voor particuliere initiatieven daarvoor een subsidie beschikbaar

Helaas worden de positieve impulsen die bijvoorbeeld van tegelwippen uitgaan voor een deel teniet gedaan doordat met name jonge gezinnen bij het betrekken van een woning, planten, bomen en struiken uit hun tuin vervangen door plavuizen en . . . . tegels!