Afbeelding

Wereldwinkel Borne kan verder

Zakelijk

BORNE - Bij de jaarvergadering van afgelopen woensdag kon Vereniging Wereldwinkel Borne maar liefst vijf nieuwe bestuursleden verwelkomen. Dit geeft het bestuur van de winkel tijd op zoek te gaan naar een jonger, toekomstbestendig bestuur en verjonging van het vrijwilligersbestand. Een dreigende sluiting van de winkel is vooralsnog afgewend.

Een penningmeester en secretaris waren al tijdig gevonden in de persoon van Nico Busger op Vollenbroek en Willy Voigt. Later meldde ook Saskia Aalberts zich als bestuurslid vanuit de werkgroep personele en roosterzaken. Aalberts is al jarenlang werkzaam voor de Wereldwinkel, als winkelmedewerker en lid van de inkoopgroep.

Saskia Aalberts neemt de taken van Ineke Oldenbeuving over, die nu volgens schema kon aftreden. Eind vorig jaar stelde Oldenbeuving samen met de andere zittende bestuursleden een ultimatum tot 1 maart 2025: zij zouden nog een jaar doorgaan als bestuur en als er dan niet genoeg opvolgers gevonden zouden zijn, zouden zij stoppen, waarmee sluiting van de winkel zou volgen.

Dit ultimatum kan nu vervallen, doordat ook nog twee oudgedienden in principe voor twee jaar toetreden tot het bestuur: Wim Menheere en Rieneke de Vries. Beiden zijn al vanaf de start in 1982 bij de winkel betrokken. Een voorzitter is tot op heden nog niet gevonden. Dankzij de nieuwe bestuursleden heeft de winkel vooral tijd gewonnen om op zoek te gaan naar jongere opvolgers voor het bestuur, evenals uitbreiding van het vrijwilligersbestand met een aantal jongere medewerkers. Vooral ook voor de inkoopgroep worden momenteel vrijwilligers gezocht. Kijk op de website wereldwinkelborne.nl voor meer informatie of loop gewoon bij de winkel binnen.