Wethouder Vermorken en ProRailvertegenwoordiger 
Veenhof starten 'tunnelstudie'.
Wethouder Vermorken en ProRailvertegenwoordiger Veenhof starten 'tunnelstudie'.

Tunnels voorzien in Oonksweg en Bornerbroeksestraat

Natuur en milieu

BORNE - Als alles volgens plan verloopt is Borne rond 2026 van twee van de nog vijf aanwezige gelijkvloerse spoorwegkruisingen verlost. Het wegverkeer kan dan zonder hinder rond Borne rijden. Afgelopen donderdag hebben de gemeente Borne en ProRail een overeenkomst getekend voor het uitvoeren van een studie naar met name de technische consequenties van de aanleg van twee onderdoorgangen (tunnels). Een voor het fietsverkeer en een voor alle verkeer.

door Peter van der Molen

Het gaat bij de studie om de gelijkvloerse kruisingen in de Oonksweg en de Bornerbroekse straat. Daarbij gaat het niet meer om de vraag rond nut en noodzaak, want dat is een gepasseerd station. Het gaat nu vooral om de technische en financiële kant van het project waarvan de totale kosten op ongeveer 23 miljoen euro worden geraamd. Hoe staat het met de bodemgesteldheid, wat zijn de gevolgen voor de buurt. Het zijn slechts enkele van de vragen die tijdens de studie een antwoord behoeven.

Het gaat om twee verschillende onderdoorgangen. Die in de Bornerbroeksestraat wordt een fietstunnel die ook een rol speelt bij de Fietssnelweg F35.

‘Wij hechten aan een veilige fietsroute’, licht burgemeester J. Pierik toe. ‘Dat het Sportpark ‘t Wooldrik aan deze kant van Borne ligt is een bewuste keuze geweest. Maar het complex moet wel veilig bereikbaar zijn voor bijvoorbeeld gebruikers uit de Bornse Maten.’

‘Het wordt een project van de lange adem’, tempert verantwoordelijk wethouder David Vermorken het mogelijk optimisme. ‘Voor de studie wordt ongeveer een jaar uitgetrokken en als daarbij geen echte problemen aan de orde komen, gaat het project de planprocedure in en vervolgens de aanbesteding. Als dat allemaal voorspoedig verloopt, kunnen de onderdoorgangen over drie a vier jaar in gebruik worden genomen. Wij kiezen ervoor beide projecten parallel te laten verlopen, om zo min mogelijk storingen in de treindiensten te veroorzaken.’

Hoewel beide projecten volledig separaat van elkaar zijn, wordt ook bekeken in hoeverre een parallel verloop met de aanleg van de Vloedbeltverbinding mogelijk is.

De kans dat de drie resterende gelijkvloerse kruisingen aansluitend voor ondertunneling is beeld komen, is niet zo groot. De situatie is te complex om daar al op vooruit te lopen.

Dat het college heeft besloten de studie samen met ProRail uit te voeren, heeft alles te maken met de daar aanwezige expertise opgedaan bij eerdere aanleg van onderdoorgangen elders in het land. De gemeente hoeft dan het wiel niet opnieuw uit te vinden.

Momenteel gaan de spoorbomen op genoemde kruisingen minstens elke tien minuten dicht en dat betekent dat het verkeer – waaronder ook nood en hulpdiensten – moet wachten. Met name bij de overgang in de Oonksweg is dat ook economisch een slechte zaak, want vanwege het nabijgelegen industrieterrein moet veel bedrijfsverkeer van deze route gebruik maken.

‘Door de aanleg van de onderdoorgangen worden gevaarlijke verkeerssituaties weggenomen. Daarnaast wil de gemeente zich verder ontwikkelen als aantrekkelijke fiets – en woongemeente.’

Om het gezamenlijk optrekken te bekrachtigen gaven wethouder Vermorken namens de gemeente Borne en regio ProRail vertegenwoordiger Danou Veenhof bij de spoorwegovergang in de Oonksweg het startsein voor de studiefase voor de onderdoorgangen, terwijl een voorbij razende personentrein voor de gepaste entourage zorgde.

Bij de spoorwegovergang in de Bornerbroeksestraat zou 
een fietstunnel een bijdrage kunnen leveren aan de verkeersveiligheid.