Afbeelding

Probleembestrijder Liesbeth van den Hooven: ‘Want het leven is mooi’

Algemeen

BORNE - Stress, burn out, te hoge werkdruk. Het lijken de welvaartsziektes van deze tijd. Het zorgt ervoor dat veel werknemers – maar ook leidinggevenden – kortere of langere tijd uit roulatie raken. Het tijdig onderkennen en er wat aan doen kan van kwaad tot erger voorkomen. Sinds een jaar of drie houdt Liesbeth van den Hooven zich bezig met begeleiding van mensen bij het oplossen van problemen ‘want’ luidt haar devies ‘Vita Pulchra est’ oftewel ‘het leven is mooi’.

door Peter van der Molen

Liesbeth is afkomstig uit Rotterdam, maar woont al 32 jaar in Borne en zou niet meer terug willen.

‘Ik heb een opleiding counselling en coaching gevolgd, een vorm van psychosociale hulpverlening, zeg maar het vroegtijdig helpen van mensen bij het oplossen van problemen. In Amerika en Engeland is dat al volledig ingeburgerd, maar hier is het nog betrekkelijk onbekend. De mensen moeten het uiteindelijk zelf doen en willen, maar ik probeer hen te begeleiden, te coachen en soms richting aan te geven. Dat betekent dat ik veel luister en mensen bijvoorbeeld laat praten over hun jeugd, hun werk of familieomstandigheden. Dat is nodig om de hulpvraag helder te krijgen. Naar aanleiding van de verkregen informatie maak ik dan samen met de cliënt een programma waardoor deze zelf de problemen weer onder controle kan krijgen.’

Volgens Liesbeth ontstaan de meeste problemen als gevolg van veranderingen in omstandigheden bijvoorbeeld door werkeloos worden, ziekte, het krijgen van kinderen. Om dan meteen een psycholoog in de armen te nemen, gaat de meesten te ver. Zij vinden het vaak te beladen om toe te moeten geven bij een psycholoog in behandeling te zijn.

‘Je zou mijn aanpak psychologie light kunnen noemen. Gaat minder diep dan psychologie. Het is geen kwakzalverij en het wordt ook door de zorgverzekering erkend. Ik ben aangesloten bij de Algemene Beroepsvereniging voor Counselling en voldoe aan alle voorwaarden en volg jaarlijks bijscholingscursussen. Ik studeer psychologie aan de Open Universiteit en als het nodig is, neem ik ook contact op met een psycholoog.’

Dat ‘light’ vertaald zich onder meer in het wandelen in de natuur met een cliënt of het gebruik van muziek. Dat kan onder meer van pas komen bij de behandeling van een postnatale depressie of het verwerken van rouw.

Dat er behoefte aan deze vorm van hulpverlening bestaat, leerde een sessie in het Kulturhus. Liesbeth kon een vijftal cliënten helpen bij het oplossen van problemen. Het voordeel van die locatie ligt in de anonimiteit die het biedt. Om de drempel naar die hulpvraag nog lager te maken, biedt Liesbeth nu de mogelijkheid van een gratis en belangeloos intakegesprek of via: www.vita-pulchra-counselling.nl zich te oriënteren.

‘Het devies ‘Het leven is mooi’ is geen holle frase, want het leven kan echt mooi zijn. Te mooi om door gevoelens van verdriet, somberheid, onzekerheid of angst te laten beheersen. Toch heeft iedereen wel eens periodes in het leven waarin het net even minder gaat en dan is een luisterend oor meer dan welkom.’