Afbeelding

Tegeltuinen 5-7 graden warmer dan groene tuinen

Natuur en milieu

BORNE - Zaterdag 6 mei vroeg in de ochtend wandelde een groep natuurliefhebbers, vertegenwoordigers van een aantal Bornse politieke partijen en ambtenaren door de Bornsche Maten. De groep werd aangevoerd door Timo Roeke, senior adviseur Vogelbescherming en inwoner van Borne. De wandeling, georganiseerd door de fractie GroenLinks-PvdA Borne, had als doel, naast genieten van alle vogelgeluiden en het mooie weer, te informeren over natuurinclusief bouwen.

Bij natuurinclusief bouwen wordt in de ontwerpfase goed gekeken naar hoe er zo gebouwd kan worden dat de biodiversiteit wordt ondersteund. Dat er niet gebouwd wordt voor maar één dominante soort (de mens), maar ook voor andere levensvormen, die nodig zijn voor een gezond ecosysteem en bovendien bijdragen aan het welzijn van de mens. Er zijn talloze onderzoeken uitgevoerd die aantonen dat een groene omgeving met veel biodiversiteit stress en burn-out bij mensen vermindert. 

In de Bornsche Maten is op verschillende plekken een goede verbinding met het groene buitengebied gerealiseerd, bijvoorbeeld rond de Bornsche beek en op plaatsen waar een aantal oude bomen is blijven staan. Daardoor kunnen vogels, vlinders en andere soorten beter vanuit het buitengebied de wijk in komen: voor veiligheid, voortplanting, voedsel, verbinding en variatie. 

Voor huizen die nog gebouwd gaan worden zijn neststenen aan te raden; deze worden per 2024 verplicht bij nieuwbouw. Hier kunnen kleine vogels en vleermuizen een veilig thuis vinden. Langs de Bornsche beek zijn nu weinig mogelijkheden voor dit soort insecteneters om te nestelen; neststenen hadden daar goed kunnen helpen, of er kan een zwaluwtil (met meerdere nesten bovenop een hoge paal) geplaatst worden. Dat draagt bij aan een levendige wijk en een gezond, gebalanceerd ecosysteem van vogels en insecten.

Tuinen die vol tegels liggen zijn zomers wel 5-7 graden warmer dan groene tuinen. Tegelwippen helpt tegen hittestress en om regenwater af te voeren. In de nieuwe wijk loopt het regenwater de tuinen in en straten op, en wordt overtollig water verzameld in wadi’s en in bergingsplaatsen. Het mooie aan die plekken is bovendien dat ze onbespoten zijn, en daarmee rijk aan soorten die het in het buitengebied moeilijk hebben. 

Egels hebben last van de vele schuttingen. Het helpt om te zorgen dat ze van tuin naar tuin kunnen lopen; het zijn nuttige dieren die de tuin schoon houden. Een egelpoort in de schutting, of voldoende ruimte eronder, is dan een uitkomst. Plant ook vooral inheemse plantensoorten, zodat de Nederlandse fauna erdoor gevoed wordt. Nadat de wielewaal, putter, mezen, meerkoeten, karekieten, kieviten en natuurlijk de beste zanger van alle Bornse vogels (de merel) zich hadden laten horen werd de wandeling beëindigd. Dankzij de inspirerende woorden van Timo Roeke vertrok iedereen vol ideeën om zijn huis, tuin, straat of wijk duurzamer en biodiverser te maken.

Afbeelding