Sport & Vrije tijd

Nieuw logo voor 100-jarige Korfbalclub Groen Zwart gepresenteerd tijdens ALV

BORNE - Afgelopen vrijdag werd tijdens de Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering bij de Bornse Korfbal Club Groen Zwart het nieuwe logo gepresenteerd. Het was één van de vele hoogtepunten op de vergadering die goed werd bezocht door de leden. Het nieuwe logo werd gepresenteerd in verband met het 100-jarig jubileum. Verdere festiviteiten worden doorgeschoven naar 2022.

Normaal vindt de JAV altijd plaats rond de oprichtingsdatum in januari, echter door de beperkende maatregelen door Corona, kon deze vergadering niet doorgaan zoals gebruikelijk. Vrijdag 29 oktober was het dan eindelijk zover. Na het tonen van een geldige QR-code kon voorzitter Robert Gielians de vergadering openen voor ruim dertig Groen Zwart-leden en ouders van jeugdleden.

Tijdens de opening werd met enige trots het nieuwe logo van de vereniging gepresenteerd aan de leden. Hiervoor waren twee feestelijke taarten laten maken, één met het oude logo en één met het nieuwe logo. Onder het genot van een kopje koffie en een heerlijk stukje taart konden de aanwezigen luisteren naar het verhaal achter het logo. Het nieuwe logo is ontworpen door Bastiaan Lievers van Alpha Digital Design Studio. Lievers, in z’n jeugd actief lid van Groen Zwart, vond het een uitdaging om het logo te ontwerpen. “Het is een sterk logo, met een duidelijk link naar Borne en de korfbalsport”, aldus LIevers. De leden waren zichtbaar onder de indruk en het ontwerp werd met luid applaus goedgekeurd. 

Jubilarissen
Een vast onderdeel bij de jaarvergadering is het eren van jubilarissen. In 2021 waren er vier leden met een bijzonder jubileum. Wil Runhart is veertig jaar lid, Peter Horstman, Anne Schopman-Nijhuis en Wilma Hakkenbroek-Nijhuis konden worden gefeliciteerd met vijftig jaar lidmaatschap. De zusjes Nijhuis waren beiden aanwezig, voorzitter Robert Gielians sprak de jubilerende dames toe en prees ze voor hun jarenlange inzet voor de club en haalde nog enkele herinneringen op. De jubilarissen ontvingen naast een oorkonde, bloemen en een flesje wijn, ook het KNKV-speldje voor 50 jaar KNKV lidmaatschap. 

Het bestuur van Groen Zwart is in het afgelopen jaar flink uitgebreid met jonge bestuursleden. Zo traden Marieke Peters, Jolien Schopman en Jiska Smies tussentijds toe tot het bestuur. Zij zijn respectievelijk voorzitter van de Ledenwerfcommissie en leden van de CommComm (communicatiecommissie). Zij werden met applaus uit de zaal welkom geheten in het bestuur. Albert Schopman was aftredend en niet-herkiesbaar. Albert werd door de voorzitter toegesproken en kreeg voor bewezen diensten bloemen, een fles wijn en applaus van de leden. Er is nog geen opvolger voor de functie van secretaris gevonden, Albert blijft de taken doen tot er een goede opvolger beschikbaar is. 

Naast het bestuur werden ook de overige commissie leden benoemd. Groen Zwart is bijzonder blij dat een aantal ouders van jeugdleden zich spontaan hebben gemeld om zitting te nemen in een commissie. “We zien een gestage groei bij onze jeugd, en dan is het mooi om te zien dat ouders ook steeds meer betrokken raken bij de club”, aldus Remko Wigger, bestuurslid.

De penningmeester van Groen Zwart, Ciska Wanschers, kreeg van de kascommissie complimenten voor de wijze waarop ze het afgelopen jaar de financiële administratie van de club had beheerd. De kascommissie stelde de vergadering voor de penningmeester decharge te verlenen, hetgeen met een luid applaus werd bekrachtigd.

Groen Zwart heeft in haar 100-jarig bestaan veerkracht getoond en is ondanks de bejaarde leeftijd nog vitaal en springlevend.