Natuur & Milieu

Voorstel betaald restafval afgestemd

Borne| Het college van B&W gaat zich opnieuw beraden over het afval beleid. Een voorstel om een financiële prikkel in te gaan voeren, bij meer restafval dan 120 kilo, werd afgestemd. In mei komt het college met een nieuw voorstel.

De laatste twee jaar is de restafvalstroom gedaald van 240 naar 176 kilo per inwoner. Het college wil nog steeds streven dit aantal kilo’s in 2020 naar 100 kilo terug te brengen, en tien jaar later naar 50 kilo. Een financiële prikkel leek de beste optie. Zowel D66 als de SP zagen niets in dit voorstel. Toen ook de VVD zich daarbij aansloot werd de basis erg smal. Het CDA vond dat het best goed ging met de reductie van het restafval en de vrees voor het illegaal dumpen van restafval was ook bij deze partij groot. Alleen GB’ 90 en Groen Links/PvdA steunden het voorstel.

 

Er werd even geschorst waarna het college het voorstel terugnam. Het college gaat er nu opnieuw naar kijken en komt medio mei met een nieuw voorstel. (WA)