Natuur & Milieu

Marc: “Hopelijk willen mensen ons helpen om Twente als eerst rookvrij te krijgen”

Marc en Richard gaan voor rookvrije busstations en perrons

Foto door: Gemeente Losser

TWENTE – Marc Hinskens en Richard Roolvink, twee Twentse buschauffeurs zetten zich in om kinderen een rookvrije omgeving te gunnen. Daarom hebben zij het initiatief genomen om een rookvrije zone te regelen voor onder andere kinderen. Marc legt uit waarom het volgens hem zo belangrijk is.

“Wij merken dat veel kinderen, die onderweg zijn, in de rook staan van een ander en dat is niet goed. Vaak hebben jonge kinderen nog niet de moed om te zeggen dat het ongezond is en daarom hebben wij in samenwerking met Rookvrije Generatie de gemeentes benaderd om blauwe borden te plaatsen voor een rookvrije zone”, zegt Marc namens de stichting.

Stations
Volgens Marc gaat het met name om de grote en drukbezochte stations in Twente. “Wij vinden met name de drukbezochte stations waar veel kinderen overstappen of uitstappen belangrijk voor een rookvrij gebied”, vervolgt Marc, die merkt dat sinds vorig jaar veel meer gerookt wordt bij bushaltes.

“Doordat de treinstations nu rookvrij zijn, gaan de mensen aan de buitenkant van de stations staan en roken. En juist op die plekken beginnen vaak de busstations. Mensen weten niet dat er eigenlijk ook niet gerookt mag worden bij een bushalte of busstation, daarom hebben wij dit initiatief op de touwen gezet. Net als bij gemeentehuizen en ziekenhuizen mag er ook niet gerookt worden bij bushaltes. 

Rookvrij Nederland
Met dit initiatief hopen Marc en Richard een rookvrij Nederland te versnellen. “Vooralsnog staat 2040 op de planning”, doelt Marc op een rookvrij Nederland. “Dat betekent dat er dan nergens meer gerookt mag worden en dat sigaretten ook niet meer verkocht worden. Wij vinden echter dat het veel sneller kan beginnen, door bijvoorbeeld bushaltes rookvrij te maken.” 

Rookvrij Award
Marc en Richard zijn ook genomineerd voor de Rookvrij Generatie Award. Het duo hoopt dat mensen op hen willen stemmen om het initiatief te ondersteunen. “Hopelijk willen mensen ons helpen om Twente als eerst rookvrij te krijgen door op ons te stemmen”, aldus Marc. Mensen kunnen hen nomineren tot 7 maart via: https://rookvrijegeneratie.nl/awards/twenste-buschaffeurs/


Reacties

Top mannen, goed bezig. En dat helemaal op eigen initiatief. Echte ambasadeurs voor een rookvri Nederland!