Natuur & Milieu

Duurzame Initiatieven Borne als partner voor een duurzaam Borne

Fusie voor Borne Energie en Borne Duurzaam: Duurzame Initiatieven Borne

Het bestuur van Duurzame Initiatieven Borne bestaat uit (vlnr): Mariska Kamphuis (secretaris), Femke Wegdam, Nico Lansink Rotgerink (voorzitter), Ton Remmers, Gerard Legdeur (penningmeester), Bram Entrop

BORNE - Vanaf 1 november 2020 hebben de stichtingen Borne Duurzaam en Borne Energie hun krachten gebundeld. Duurzame Initiatieven Borne zal vanaf nu actief zijn voor duurzame initiatieven op het gebied van energie en de andere duurzame gebieden zoals natuur, milieu en klimaat. Samenwerken is de belangrijkste drijfveer voor de fusie.

“We hebben door de jaren heen altijd al samen opgetrokken, nu is het tijd om onze krachten te bundelen”, zegt Nico Lansink Rotgerink, voorzitter van het nieuwe stichting Duurzame Initiatieven Borne.

Meer aandacht voor duurzaamheid
In de afgelopen jaren hebben inwoners en bedrijven in Borne steeds meer aandacht voor duurzaamheid gekregen. Gelukkig, maar, want ons staat een grote overgang naar een duurzame samenleving te wachten. Met Duurzame Initiatieven Borne kunnen we hier ook echt iets in betekenen. Inwoners kunnen bij ons terecht voor advies, we ontwikkelen met de samenleving projecten op het gebied van duurzaamheid en jagen het onderwerp aan bij iedereen in de gemeente Borne. We willen graag bijdragen met initiatieven die leiden tot een duurzaam Borne met een goede balans tussen natuur, economie en de samenleving.

Actief in de energietransitie
De stap naar een duurzame energievoorziening binnen de gemeente Borne is heel belangrijk. Daarom zal Duurzame Initiatieven Borne actief blijven in het initiëren en ondersteunen van initiatieven voor het duurzaam opwekken van elektriciteit. Borne Energie is daar nu ook al mee bezig en werkt daarbij samen met Energie van Borne. Voor Duurzame initiatieven Borne zal dit thema alleen maar belangrijker worden.