Natuur & Milieu

Dertig klimaatpelgrims lopen van Borne naar Goor

BORNE – Na een korte maar krachtige nachtrust en een heerlijk ontbijt, verzamelden alle pelgrims zich op het plein voor de Oude Kerk in Borne. Vrijdag 1 oktober vond het ‘uitzwaaimoment’ voor alle dagpelgrims plaats onder toeziend oog van wethouder Arno Spekschoor.

Het was nog fris, maar de komst van maar liefst dertig dagpelgims die zich aansluiten was hartverwarmend. Locoburgemeester Arno Spekschoor sprak de pelgrims kort toe en in een lange sliert liepen ze naar de Mariakapel, waar pastor Ria Doornbusch de pelgrims op weg zond met een gebed.

Een van de dagpelgrims was Anita Meijer. In eerste instantie wilde ze niet liever niet meewandelen, maar ze besloot om toch mee te doen. ”Ik dacht eerst: dat is niks voor mij. Die mensen zijn allemaal veel te fanatiek. Maar toen dacht ik: daar gaat het helemaal niet om. Het gaat erom dat je jezelf uitdaagt tot meer bewustwording over hoeveel je eigenlijk gebruikt van de aarde. Deze tocht helpt mij weer een stapje verder in het proces van bewustwording.” 

De pelgrims zijn van Polen onderweg naar Glasgow, waar op 1 november de internationale VN Klimaattop plaatsvindt. Om 09.00 uur vertrokken de