Columns

Kijk in de wijk: Vrijwilligers houden Zenderen leefbaar

Bij de foto v.l.n.r: Jan Kruidenier, Hennie Zanderink, Betsy Paus en Hennie Harink

Als er over Zenderen wordt gesproken, dan gaat het al gauw over pijndossiers als Vloedbeld/Elhorst of de vurig gewenste rondweg. Dorpsraad voorzitter Jan Kruidenier wil daar echter zo tegen het einde van het jaar niets van weten. Hij wil het jaar positief afsluiten en dat doen door de vele vrijwilligers, die de leefbaarheid van zijn dorp zo hooghouden, in het zonnetje te zetten. Er zijn op tal van terreinen zoveel vrijwilligers actief, dat het nauwelijks voorstelbaar is dat iemand geen vrijwilliger is. 

Neem bijvoorbeeld Hennie Zanderink die al 23 jaar in Zenderen woont en deel uitmaakt van de AED- groep en ook nog lid is van Koor Mix en de motorclub. “Tien jaar geleden is de overheid met een actie voor dit hulpmiddel begonnen en in samenwerking met de Dorpsraad is toen de Werkgroep AED opgericht. Wij kregen een zo’n apparaat, maar met een aantal acties hebben wij zoveel geld bijeengebracht dat er nu vier in het dorp hangen en een in het buitengebied. Wij zorgen voor scholings- en opfriscursussen en beschikken nu over 63 geschoolde vrijwilligers’.  Zij is weliswaar verpleegkundige, maar heeft een aantal keren moeten ingrijpen ‘en dat grijpt mij nog steeds aan.”

En dan is daar Betsy Paus, in tegenstelling tot Haagse Jan autochtoon. Waar is zij nu niet bij betrokken? Neem het Dorpsblad Vox of het Kloosterpad. Om maar eens twee van die zaken te noemen. Het dorpsblad brengt niet alleen nieuws uit de parochie maar ook uit de plaatselijke samenleving. De abonnees leggen tien euro per jaar neer en in een oplage van 475exemplaren worden zij van het wel en wee op de hoogte gehouden. “Wij zijn ooit als een soort stencilblaadje begonnen met veel knip- en plakwerk. Maar vanaf 2002 hebben wij er meer structuur in gebracht met onder meer verenigingsnieuws, nieuws uit de parochie en sportnieuws. Allemaal zaken die met leefbaarheid te maken hebben.”

Veel energie stopt Betsy samen met ongeveer 40 vrijwilligers aan het project Kloosterpad, een wandeling met gidsen langs vier kloosters waarvoor belangstellenden vanuit het hele land naar Zenderen komen. “Daarmee zetten de vrijwilligers Zenderen mooi op de kaart’, is Kruidenier van mening. De voormalige beroepsmilitair is in 2015 na een tussenstop in het spoor van zijn zoon in Zenderen neergestreken en is lovend over de warme ontvangst die hem ten deel is gevallen. Drie jaar geleden werd hij voorzitter van de Dorpsraad.”

De grote Karmelieten gemeenschap die 165 jaar geleden vanuit Boxmeer in Zenderen is neergestreken is niet meer. De laatste zusters zijn naar Denekamp vertrokken en het ‘broederklooster’ biedt alleen nog onderdak aan 17 bejaarde bewoners waaronder twee vrouwen. 

“Ja, ja, onder een dak!”, stelt Hennie Harink glimlachend vast. Samen met nog vier andere vrijwilligers zorgt hij anderhalve dag in de week voor het onderhoud van onder meer het park bij het klooster. Maar ook op andere terreinen zet hij zich voor de parochie in. De parochie heeft ook nog een eigen begraafplaats. Tegenwoordig zorgt Twentemilieu voor het beheer, maar met zo’n 25 vrijwilligers zorgen wij ervoor dat de begraafplaats er als een plaatje bij ligt.”

“Kijk, dat bedoel ik nu”, laat de voorzitter zich horen. Hij heeft zich bewust op de achtergrond gehouden “want ik ben maar de voorzitter. Zij doen het werk Zij zorgen voor de leefbaarheid van het dorp en alles staat of valt met hun inzet. Daar mogen ze best een dikke pluim voor krijgen!” 

Peter van der Molen


Reacties

Best redacteur,

Ik mis in de opsomming een bericht over de Sortimentstuin.

Wellicht iets voor een volgende keer om te vragen hoe trots Zenderen daar op is en hoeveel Zendernezen daarbij zijn betrokken.