Columns

Kijk in de Wijk

Borne heeft zich de afgelopen decennia flink uitgebreid en omvat nu, naast de dorpen Zenderen en Hertme, acht wijken. Wat leeft daar, wat zijn de pluspunten en welke wensen leven er? Journalist Peter van der Molen wordt door de onderscheiden besturen een Kijk in de Wijk gegund en laat de lezers van De Week van Borne meekijken.

Deze week: 
Wensink-Zuid:veel groen verloren, maar leefbaarheid blijft

De bedreiging van de kwaliteit van de leefomgeving vormde de aanleiding tot de officiële oprichting in 1995 van de Stichting Wijkcomité Wensink Zuid “maar er was toen al een ad hoc groep jarenlang actief naar aanleiding van de plannen voor de aanleg van de A1/A35”, legt stichtingsvoorzitter Sinie Boer uit. “Wij zitten hier precies in de oksel daarvan en de ad hoc groep heeft constructief geopereerd om de connectie met het aan de overkant gelegen natuurgebied van Twickel te behouden. Dat heeft erin geresulteerd dat zowel onder de A1 als de A35 een tunnel door is gelegd waardoor wij van hieruit rechtstreeks naar dat gebied kunnen wandelen.”

De ad hoc groep hief zichzelf op toen het doel bereikt was, maar toen de belangen van Wensink Zuid opnieuw op het spel kwamen te staan vanwege de ontwikkeling van de Westermaat en de Veldkamp, vormde dat de aanleiding voor de oprichting van de stichting. “Wij zouden opnieuw veel natuur kwijtraken, maar wij konden alleen bezwaar maken als rechtspersoon en hebben toen voor de stichtingsvorm gekozen’, herinnert secretaris Arie de Graaf zich nog. ‘Tot aan Hengelo zouden wij vijf kilometer natuur kwijtraken. Alle bomen zouden worden gekapt.”

Dat resulteerde uiteindelijk in een zogenaamd ‘groenconvenant’. Als compensatie zou het bedrijventerrein daar waar mogelijk zoveel mogelijk met groen worden ingevuld, “en ik moet zeggen dat die afspraken redelijk worden nagekomen en dat over het onderhoud ook niet te klagen valt”, stelt de voorzitter vast. Zij is blij dat nu er zoveel beton en asfalt in de wijk is gelegd, er ook ruimte is gemaakt voor de aanleg van een aantal wadi’s waar water kan worden opgeslagen.

Altijd werk aan de winkel
Het stichtingsbestuur bestaat uit 13 personen, maar kan daarnaast een beroep doen op een aantal werkgroepen “want er blijft altijd wat te doen, er is altijd werk aan de winkel”, beweert Sinie en zij verwijst onder meer naar een akkoord dat in november met de gemeenteraad is gesloten over een energie participatiewet waarbij onder meer de ontkoppeling van de wijk van het aardgasnet aan de orde komt.

Om te voorkomen dat de stichting een club op zich wordt, krijgen de bewoners van de 1000 woningen tellende wijk die dat willen twee keer per jaar een mail toegestuurd met daarin alle relevante informatie. Verder zorgt de werkgroep Sociaal elke maand voor een koffie – ochtend voor senioren waarbij een gast over een of ander onderwerp komt spreken, terwijl de opruimploeg het zwerfafval uit de wijk houdt en een andere ploeg de zorg draagt voor de AED bij de SuperPlus.

Bijzonder stabiele groep
“Wij zijn een bijzonder stabiele groep geworden die respect heeft verworven bij zowel de gemeentebesturen van Hengelo als Borne. Wij hebben goed zakelijke contacten en als wij bezwaar maken doen wij dat niet om het bezwaar maken op zich. Wij komen met goede argumenten en werken altijd oplossingsgericht. Je moet realistisch blijven en je realiseren dat je niet altijd je zin kunt krijgen”, aldus de voorzitter.

Dat mag dan zo zijn, maar mede door de inzet van de vele vrijwilligers is Wensink Zuid een wijk geworden met meerdere voorzieningen die bijdragen aan de leefbaarheid.