Algemeen

Verbindingsweg, wacht MIRT onderzoek af

Borne| De informerende en opiniërende bijeenkomst over de verbindingsweg werd afgelopen week druk bezocht. Er waren veel vertegenwoordigers uit Zenderen, maar ook  bewoners uit de buurt waar de ‘Knip’ in de rondweg zou moeten komen waren aanwezig. Verder waren er  vertegenwoordigers uit andere wijken van Borne zoals ‘t Olthof en Letterveld. Conclusie van de bijeenkomst was, laten we de studie afwachten die onder leiding van de provincie Overijssel wordt uitgevoerd. De resultaten van dit zogenaamde Mirt onderzoek (Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport) zullen medio deze zomer bekend worden. Hierin worden de knooppunten Azelo en Buren, de verkeersafwikkelingen rondom Zenderen en de wegenproblematiek in Borne meegenomen.

De bijeenkomst, die in het Kulturhus werd gehouden, was een initiatief van de lokale afdelingen van D66, Groen Links/PvdA, SP, Voor Borne en VVD, allen tegenstanders van een verbindingsweg. Men wilde met deze bijeenkomst de ‘patstelling’ doorbreken en meningen peilen. Fons Lohuis, van de actiegroep ‘Zenderen filevrij’, had een duidelijk verhelderend verhaal waarbij hij de discussie vanaf 2012 in kaart bracht en dit presenteerde aan de belangstellenden. Minder duidelijk was het verhaal van Jan Bartels van de dorpsraad van Bornerbroek , die pleitte voor een aftakking van de Albergerweg die aansluit op de Almeloseweg.

 

Stemming

Hierna werden de aanwezigen verzocht in kleine groepen in discussie te gaan over een aantal stellingen en de voors en de tegens in kaart te brengen. Daarna kon iedereen zes stemmen geven aan de stellingen waarmee men het eens was. De MIRT afwachten scoorde 43 stemmen. In totaal waren er 120 stemmen tegen de verbindingsweg en 47 voor.

 

Gênant

“Daar kunnen we als politiek wat mee” zo was de conclusie van VVD’er Leo Graafhuis. André Muller van de werkgroep ‘Knip in de rondweg’ sprong op en noemde die conclusie te gênant voor woorden. “U doet hier niets mee, dit is niet representatief, u kunt dit niet gebruiken”, aldus André. Graafhuis nuanceerde zijn uitspraak daarna en gaf aan dat het de argumentatie zal gaan versterken. Maar er waren ook positieve geluiden en complimenten vanuit het publiek. Men vond de avond duidelijk en meningsvormend.                                                                

Hoe verder

Mieke Visser, van de SP Borne, gaf aan dat er op termijn een bestemmingsplanwijziging komt. “Ook u kunt daar tijdens de beraadslagingen het woord voeren ten overstaan van de hele gemeenteraad. Zij beslissen uiteindelijk. Nadat die bestemmingsplan wijziging is vast gesteld is er geen weg terug”, zo gaf zij de aanwezigen mee. Ze deelde na afloop de conclusie dat er eerst af gewacht moet worden wat het MIRT onderzoek brengt. (WA)