Algemeen

Zendmachtiging zou verloren gaan

RTV Borne in voorbestaan bedreigd

Borne | Elke vijf jaar wordt er een zendmachtiging verstrekt aan de lokale omroepen door het Commissariaat voor de Media. Dat is nu ook weer aan de orde. De gemeenteraad brengt daarvoor een advies uit aan het commissariaat. Het college van B&W stelt nu voor om Borne Boeit voor te dragen als lokale publieke media instelling voor Borne. Tot nu toe had RTV Borne die zendmachtiging. Deze stichting verzorgt uitzendingen op radio en TV, iets dat Borne Boeit niet van plan is. Aanstaande donderdag staat het punt op de agenda van het politiekberaad. Daarna zal besluitvorming plaats vinden in de gemeenteraad.

Enige radio en tv-zender uit de lucht?

Michel van der Voort, directeur en hoofdredacteur van RTV Borne, begrijpt niets van het advies. “Wij waren in 2019, de beste streekomroep van Nederland en kregen daarvoor nota bene nog de felicitaties van de burgemeester. Juist in deze coronatijd vervullen wij een belangrijke rol. Met name de wat oudere inwoners van Borne zitten niet op sociale media en volgen ons op radio en TV. Ik heb begrepen dat Borne Boeit dit een verouderd medium vindt. De zendmachtiging biedt echter wel de mogelijkheid om uit te zenden op radio en TV. Ik vind juist de mediapluriformiteit erg belangrijk. Wij voegen met onze omroep iets toe, waar andere media niet mee bezig zijn”. Hij geeft ook aan, dat mocht de gemeenteraad dit voorstel steunen, hij door wil gaan als RTV Borne maar dat dit een forse, zo niet een onmogelijke, uitdaging zal worden.

 

Niet representatief

Als onderbouwing van het besluit van het college wordt aangevoerd dat de uitslag van het Borne Panel een doorslaggevend argument is geweest. Van der Voort daarover, “in het Borne Panel zijn juist die mensen, die naar ons luisteren en kijken, niet vertegenwoordigd. Die uitslag vind ik dus niet representatief. Wethouder Velten zou dit kunnen weten en daarom ben ik daar ook in teleurgesteld. Wij kunnen onafhankelijk functioneren, zonder subsidies van de gemeente Borne en hebben ook een publieke taakopdracht”. Zo verzorgt de omroep workshops op scholen en leert de schooljeugd om te gaan met media. Het is de bedoeling dat de jeugd vlogs gaat maken en dat zij gewezen wordt op het gevaar van sociale media.

 

Bezoekers website’s

De cijfermatige onderbouwing van de bezoeken op de websites in het college stuk gelooft Van der Voort ook wel. “De andere aanvrager scoort hoger dan wij met bezoeken aan hun site. Zij hebben een meer regionale functie waarbij de omliggende plaatsen ook de site bezoeken. Wij zijn juist in die tijd, met een nieuwe website gestart. Het kost tijd om dat op te bouwen. Onze doelgroep bezoekt die site ook niet zoveel. Wij zijn een omroep, die de bewoners van de gemeente Borne wil bereiken, niet die in Hengelo of andere plaatsen”.

 

Veel regionale samenwerking

De omroep heeft, juist in deze tijd, samenwerking gezocht met andere media, zoals de Bornsche Courant en De Week van Borne. Dit was, ook in het verleden, een wens van de gemeente Borne, zo vertelt de hoofdredacteur. Van der Voort geeft aan dit bijzonder op prijs te stellen. Borne Boeit heeft deze samenwerking altijd geweigerd. Ook regionaal heeft de omroep goede contacten opgebouwd zodat er een regionale tv-uitzending mogelijk is waar het Bornse nieuws ook zijn plaats krijgt. Over het waarom van de aanvraag van de andere partij heeft de directeur van RTV Borne wel een idee. “Ze zijn niet van plan radio en tv te gaan maken, dat past volgens hun niet in deze tijd. Dan blijft er volgens mij maar een reden over en dan is dat een financiële. Per jaar krijgt degene die de zendmachtiging wordt toegewezen een bedrag van € 12.946”, zo sluit hij af. WA