Algemeen

Gemeente Borne heeft eerste lokale Fietsmaatjesorganisatie in Overijssel

Nieuwe stichting ‘Fietsmaatjes Borne’ is heugelijk nieuws voor de gemeente Borne

V.l.n.r. Jieles van Daalen, Hans Kamphuis, Bertie Borggreve, Corrie van Daalen, Mariska Beverdam, Helmut Lanfer en Joke Boevink. Ans Veldhuis ontbreekt op de foto.

BORNE - In het bijzijn van de notaris Jeroen Kuhlman uit Borne heeft het bestuur van de nieuwe Stichting Fietsmaatjes Borne, dinsdagmiddag 14 september, de handtekening gezet onder de oprichtingsakte. De nieuwe Stichting, bestaande uit allemaal vrijwilligers, is een feit en daar gaan de inwoners van Borne ook zeker wat van merken!

Welzijn Ouderen Borne – Wijkracht heeft het initiatief genomen, in overleg met de gemeente Borne, tot verdere ontwikkeling en inzet van de bestaande Duo-Fiets Borne. Dit vanuit de wens en het ervaren van een groeiende behoefte tot vaker fietsen met een eigen maatje. Fietsmaatjes NL heeft daarin een uitgewerkt en beproefd concept dat door Movisie en het Oranje Fonds een landelijke uitrol kent. (www.fietsmaatjes.nl)

Voor wie?
“Fietsmaatjes Borne is bedoeld voor mensen die zich niet vrij kunnen bewegen, maar wel graag willen fietsen. Dit kunnen (eenzame) ouderen en mensen met een beperking of tijdelijke blessure zijn. Samen met ons hopen we hen terug te brengen in de maatschappij.” De ‘fietsgast’, fietst samen met een ‘fietsvrijwilliger’ op een Duo-Fiets met elektrische trapondersteuning. Samen worden zij ‘fietsmaatjes’. De vrijwilliger stuurt en de gast kan meetrappen in zijn eigen tempo als hij dat wil.

Missie
De missie van Fietsmaatjes Borne is even simpel als helder.Ieder mens heeft behoefte aan en recht op beweging, frisse lucht en contact met medemensen. We willen dat iedereen mee kan doen in de samenleving. Vervulling hieraan bevordert iemands gezondheid en welbevinden en geeft zin in het leven.”

Doel van de komende periode
Het eerste doel voor de komende periode is het werven van geld voor de aanschaf van twee nieuwe duofietsen. Daarvoor zullen we een beroep doen op subsidie en donatie bij de gemeente, lokale en landelijke fondsen, bedrijven en door donaties/schenkingen van particulieren. Dit naast het opzetten van een goede organisatie waar vrijwilligers en gasten gezien en gehoord worden. “We merken dat de huidige duofiets écht aan vervanging toe is. Deze is al in gebruik sinds circa acht jaar geleden en daar moet gewoon een andere voor komen.”

Het lokale opstartteam van Fietsmaatjes Borne
Het nieuwe bestuur bestaat uit Helmut Lanfer (voorzitter), Corrie van Daalen (penningmeester), Hans Kamphuis (secretaris), Joke Boevink (bestuurslid) en Jieles van Daalen (bestuurslid). Het totale, lokale opstartteam bestaat naast de 5 genoemde bestuursleden uit 2 coördinatoren ‘gasten en fietsvrijwilligers’ Mariska Beverdam en Ans Veldhuis én de coördinator ‘technisch onderhoud’ Bertie Borggreve. Naast dit opstartteam zijn er momenteel circa 10 personen betrokken als fietsvrijwilligers.

Indien u contact wenst, naar aanleiding van dit bericht en oprichting van de nieuwe Stichting, kunt u een mail sturen naar de secretaris Hans Kamphuis, h.kamphuis@hetnet.nl (tijdelijk mailadres Stichting). Een eigen website is in nog in ontwikkeling: www.fietsmaatjesborne.nl.