Algemeen

Natuurlijk begraven in toekomst mogelijk

Nieuw beheerdersgebouw gedenkpark

Borne | De bouw van het beheerdersgebouw bij de entree van de algemene begraafplaats aan de Von Bönninghausenstraat is zo goed als afgerond. Er moeten nog een paar kleine zaken worden uitgevoerd. In september is er een officieel moment waarbij het gebouw wordt geopend. Volgens wethouder Kotteman zijn de kosten binnen de ramingen gebleven. Beheerder Peter Woolderink is erg blij met de nieuwbouw. “Hiermee kunnen we jaren vooruit en het komt tegemoet aan alle wensen die er waren”.

 

Naast het gebouw is een groot hek geplaatst waarop ‘gedenkcentrum’ staat. Deze naamgeving past volgens Woolderink ook beter bij de functie van de begraafplaats. “Vorig jaar waren er 44 begrafenissen, dit jaar nog maar 24. Het aantal crematies neemt wel meer steeds toe, vorig jaar ruim 160. Met het urnenpark, dat op dit complex is aangelegd, past de naam ‘gedenkcentrum’ beter bij het gebruik van deze locatie. Mensen komen hier hun overledene gedenken. Het is een prachtig groen stukje Borne, met prachtige authentieke elementen”.

 

Gasloos en energie neutraal

De plannen voor de bouw werden eind december 2018 goedgekeurd door de gemeenteraad. Deze plannen zijn tot stand gekomen na overleg met de vrijwilligers, de beheerder en de begrafenisverenigingen St. Barbara en Helpt Elkander. Zij hadden inspraak. De stichtingskosten werden toen geschat op € 605.500,- Vanuit de realisatie van het crematorium kwam een bijdrage van € 30.000,-. De raad heeft in 2018 reeds €51.500,- beschikbaar gesteld voor de vervanging van het beheerdersgebouw. De structurele kapitaallasten van het huidige gebouw, €2.500,- , kunnen vervolgens bij de begrotingsbehandeling 2020 vrij komen te vallen. Het ontwerp is gemaakt door Te Kiefte Architecten. Er is gasloos en energieneutraal gebouwd. Dit bespaart op jaarbasis 2000 euro aan energielasten.

 

Acacia’s gebruikt voor tafel

De zonnepanelen zijn nog niet geplaatst. Aanvankelijke was het de bedoeling dat er een kunstwerk geplaatst zou worden in de vorm van een energieboom. “Dat was helaas te duur. Uiteindelijk zullen de zonnepanelen op het dak geplaatst worden. Daar komt eerst een Mosdak op, pas dan zullen we energie neutraal kunnen zijn” aldus de beheerder. Het gebouw is 120 m2 groot en oogt van buiten groter dan van binnen. Er is een kantine, een kantoor en een ontvangstruimte waar mensen nog een kopje koffie kunnen drinken. Van de gekapte acacia’s op het terrein wordt een grote tafel gemaakt die in de ontvangstruimte geplaatst zal worden. De bomen liggen nu nog te drogen bij Twickel. Deze ruimte zal ook nog voorzien worden van een videoscherm. Verder is een grote wens van de gemeente in vervulling gegaan, een openbaar toilet, waar tevens mindervaliden gebruik van kunnen maken.

 

Nieuwe materiaalopslagloods

In dit beheerdersgebouw kunnen de geestelijken zich rustig omkleden. Verder is er opslag voor diverse materialen. De opslagruimte voor grote materialen verplaatst. Deze stond net na de ingang op een hinderlijke plaats zodat daardoor het zicht werd ontnomen aan het poortgebouwtje dat uit 1904 stamt. Aan de achterzijde is nu een nieuwe opslagruimte gerealiseerd waar groot materieel kan worden opgeslagen. Ook vindt hier de buffering plaats van groenafval.

 

Natuurlijk begraven in studie

Het complex aan de Von Bönninghausenstraat is groot genoeg, zo weet Woolderink. Op dit moment zijn er 7000 graven waarvan een aantal een eeuwig recht hebben. Deze zijn destijds gekocht voor 15 gulden, en brengen wat de inkomsten betreft niets meer op. “Wij hebben afgelopen januari 126 graven geruimd. Nabestaanden hebben daartoe besloten en voor komende jaar gaan we dat met een even groot aantal graven doen. Daarnaast ligt er aan de zijde van N743 een halve hectare grond die nu niet gebruikt wordt. Er zijn ideeën om daar ‘natuurlijk begraven’ mogelijk te maken. Natuurlijk is het niet een bosrijke omgeving maar er zijn toch vragen naar een dergelijke mogelijkheid” verteld de 41-jarige beheerder. Wethouder Kotteman weet ook van deze plannen. “Dat alles is nog in een hele prille fase. We zijn die mogelijkheid aan het onderzoeken. Een dergelijke begraafmogelijkheid voorziet ook in het eeuwig recht daar te blijven liggen. Er komen geen gedenktekens te staan. Via digitale tracering kan men dan te weten komen, waar iemand begraven is.”, aldus Kotteman.

 

Geluidswal?

Peter Woolderink is permanent aangesteld vanuit Milieu Twente als beheerder. Daarnaast werkt hij ook aan het onderhoud op de begraafplaats in Zenderen. In Borne weet hij zich geassisteerd door drie werknemers van Gildebor. De beheerder is blij met de uitbreidingen en veranderingen die zijn doorgevoerd. Een ding stoort hem wel, het iets waar bezoekers ook over klagen, en dat is de geluidoverlast van de N743. Er is ooit gesproken over een geluidswal, maar het provinciale stuk ertussen met bomen, is een probleem. Wethouder Kotteman weet ook niets van de ontwikkelingen over dit onderwerp. WA