Algemeen

Lokaal Fonds wil verbinden, versterken en versnellen

Foto door: BorneBoeit

BORNE - Vanaf 1 juni 2021 treedt de nieuwe stichting Lokaal Fonds Borne officieel naar buiten. Volgens penningmeester Louis Oosterik was er grote behoefte aan de stichting vanuit de Bornse gemeenschap. 

De Stichting Lokaal Fonds Borne, opgericht in april 2020, werft fondsen en donaties om daarmee projecten te ondersteunen die voor de inwoners van Borne van algemeen maatschappelijk nut zijn. De projecten moeten bijdragen aan een beter leefklimaat in Borne. De ondersteuning kan zowel financieel als organisatorisch van aard zijn. Door het bieden van een structureel systeem voor het ondersteunen van Bornse doelen en projecten levert het fonds een bijdrage aan vernieuwing en versterking van de kwaliteit van de Bornse samenleving. De projecten richten zich specifiek op het leggen van verbindingen in het dorp. Het Lokaal Fonds Borne wil maatschappelijke initiatieven een steuntje in de rug geven bij de opstart. Met adviezen, door mensen aan elkaar te koppelen en door fondsen te werven. 

“Tot dusver werden er allerlei stichtingen opgericht, die allemaal zelf het wiel moesten uitvinden. Onlangs werd bijvoorbeeld Borns Noaberschap opgericht, de stichting die ondernemers die het moeilijk hebben de helpende hand willen bieden. Zij kregen het echter niet voor elkaar om op korte termijn een bankrekening te openen door de vernieuwde wet- en regelgeving. Daardoor kwamen ze bij Lokaal Fonds Borne en werd het probleem direct opgelost. Dat willen we bereiken met deze stichting. Het doel van onze stichting is vooral verbinden, versterken en versnellen.”

Volgens Oosterik is er nog een voordeel aan Lokaal Fonds Borne. “Wij hebben de kennis en expertise binnen de stichting over leefbaarheid, financieringen en projectmatig werken, daarom denk ik dat wij zeker van toegevoegde waarde zijn voor de Bornse gemeenschap”, zegt Oosterik, die ook veel positieve geluiden hoort vanuit de inwoners. “Iedereen is tot nu toe erg positief en ziet dat er heel veel voordelen zijn.” 

Schenkingen en donaties 
Lokaal Fonds Borne wordt vanuit de gemeente Borne, Provincie Overijssel, Noaberfonds en het RABOFonds financieel ondersteund om goed voorbereid van start te gaan. “Inmiddels bestaan we al ruim een jaar, maar we wilden eerst een goede basis hebben om verder te kunnen bouwen. We zijn erg blij dat wij de financiële middelen hebben gekregen van genoemde subsidienten om goed beslagen ten ijs te komen. 

Bijeenkomsten
Lokaal Fonds Borne wil graag laten zien waar ze voor staan en daarom worden eind van het jaar twee bijeenkomsten georganiseerd. Hierin staat er een overleg met alle goede doelen stichtingen in Borne op de planning. Meer info over het Lokaal Fonds Borne is te vinden op www.lokaalfondsborne.nl