Algemeen

Kijk in de Wijk: Stroom Esch

Borne heeft zich de afgelopen decennia flink uitgebreid en omvat nu, naast de dorpen Zenderen en Hertme, acht wijken. Wat leeft daar, wat zijn de pluspunten en welke wensen leven er? Journalist Peter van der Molen wordt door de onderscheiden besturen een Kijk in de Wijk gegund en laat de lezers van De Week van Borne meekijken.

Deze week:
leefbaarheid Stroom Esch heeft prioriteit; convenant met gemeente biedt wijken ruimte

Toen Frans Edelijn twaalf jaar geleden na 24 jaar zijn raadslidmaatschap beëindigde, dacht hij van zijn caravan en tuin te gaan genieten. Maar hij had buiten de waard gerekend, de waard die in dit geval uit de gedaante van het bestuur van de Wijkvereniging Stroom Esch bestond. Of hij geen voorzitter wilde worden? Dat is nu twaalf jaar geleden en Frans heeft er nog geen dag spijt van gehad dat hij uiteindelijk ‘ja’ heeft gezegd. Zijn raads-ervaring kwam hem goed van pas, want de wijkvereniging had net als een aantal andere wijkverenigingen met de gemeente een convenant gesloten. “Dat betekent dat je met elkaar afspreekt wat je van elkaar mag verwachten. Die afspraken worden op gezette tijden geëvalueerd en daar worden de wijkbewoners bij betrokken. Het wijkbestuur fungeert dan als een soort tussenpersoon naar de gemeente toe.”

Edelijn haalt een speciaal voorbeeld van twee jaar geleden aan toen een van de scholen in de wijk werd gesloopt en de gemeente had aangegeven daar een complex te willen realiseren waarin een aantal personen begeleid zouden gaan wonen. Daar werd het wijkbestuur eerst over ingelicht en vervolgens werd een voorlichtingsavond belegd waarbij verschillende bezwaren naar voren werden gebracht. Het wijkbestuur kon de gemeentelijke plannen uitleggen en dat wekte voldoende vertrouwen bij de omwonenden. Alle bezwaren werden getackeld en de vervolgprocedure kon probleemloos worden afgewerkt. “Nu is het ons vaandel van de wijk. Sinds de opening vorig jaar wonen er acht mensen die overdag ergens in de dagbesteding zitten en ‘s avonds en ‘s nachts thuis zijn. Geen enkel probleem en iedereen is content.”

Slechts de helft is lid van de wijkvereniging
De Stroom Esch telt zo’n 1500 woningen waarin een kleine 5000 bewoners onderdak hebben gevonden. De helft daarvan is lid van de wijkvereniging en dat mochten er wat Frans betreft wel wat meer zijn. Leden betalen jaarlijks minimaal een bijdrage van vijf euro en daaruit worden de verschillende onkosten betaald. Verder wordt de wijkkas aangevuld met een gemeentelijke bijdrage. Niet onbelangrijk is ook nog dat het eigen onderkomen De Wanne door Wel bij Ons ‘om niet’ ter beschikking wordt gesteld voor bijvoorbeeld informatieve bijeenkomsten.

“Als onderdeel van het convenant met de gemeente moeten wijkbesturen een wijkplan voor de korte en voor de lange termijn opstellen. Dat hebben wij in het verleden ook gedaan en nu moeten wij dat actualiseren. Dat doen wij in samenspraak met de bewoners. Via onze website www.stroomesch.nl houden wij de mensen op de hoogte. Omgekeerd kunnen onze wijkbewoners ook bij het bestuur terecht met hun klachten of wensen. Deze wijk is 35 jaar oud en bij de aanleg is een groot aantal eiken geplant. Die bomen zorgden voor steeds meer overlast. Door opdruk werden tuinen en wegen beschadigd, in het najaar enorme hoeveelheden eikels en blad. De mensen waren het helemaal beu en hebben ons dat laten weten. Wij hebben het probleem voorgelegd aan de gemeente en die hebben de bomen fasegewijs gerooid en er andere bomen voor in de plaats geplant. De vijver was onderhand ook nauwelijks meer als vijver herkenbaar, maar is nu ook weer opgeknapt. Wat dat betreft hebben wij niet te klagen over de samenwerking met de gemeente.”

Wensen
In de Stroom Esch zijn tien werkgroepen actief. Zij beschikken over een eigen budget waaruit zij hun activiteiten kunnen betalen. Die activiteiten zijn zeer divers en gaan bijvoorbeeld van Bingo naar Bejaardengym en verder naar Koffie- ochtenden, Koersbal, Fietstochten, Mooiste Voortuin, en excursies naar kerstboomverbranding al gooit corona nu veel roet in het eten. Hoewel Edelijn Stroom Esch als een stabiele wijk zonder veel verloop ziet, wil dit niet zeggen dat er geen wensen meer zijn. “Met name de gang van zaken rond de verkeersontwikkelingen vraagt onze aandacht. Vooral het zware verkeer zoals landbouw tractors willen wij graag zoveel mogelijk uit de wijk houden. Dat draagt bij aan de leefbaarheid van de wijk en dat telt zwaar voor ons!”