Algemeen

Kennismaken met bridge bij Bornse bridgeclubs: ‘Bridge is spel met veel sociale aspecten’

BORNE - Bridgen kan en mag weer. In september gaat er eindelijk weer een volledig bridgeseizoen van start na een jaar met heel veel beperkingen, ook voor de bridgesport. In augustus houden de bridgeclubs in Borne een kennismakingsbijeenkomst, er kan deelgenomen worden aan een beginnersclub en er kunnen cursussen gevolgd worden.

Kennismakingsbijeenkomsten
Naast de start van de clubs dienen zich ook weer mogelijkheden aan voor kennismaking met het bridgespel. Bornse en Hengelose bridgeclubs werken daarin samen.
In Borne is er een kennismakingsbijeenkomst op dinsdag 17 augustus in de Stefanshof, Grotestraat 207. Inwoners van Borne kunnen ook terecht op de kennismakingsbijeenkomst in het Denksportcentrum aan de
Cesar Franckstraat 36 in Hengelo, op donderdag 26 augustus.
De bijeenkomst begint op beide data om 20.00 uur. Een bridgedocent verzorgt de presentatie en legt de geïnteresseerden vanaf de basis uit wat bridge is en waarop het spel gebaseerd is. “
We willen graag niet-bridgers laten kennismaken met deze prachtige sport die heel veel sociale aspecten in zich heeft”, zegt Henk Lantink, voorzitter van de Bornse Bridge Club.

Beginnerscursus
Vanaf die kennismakingsavond kan men deelnemen aan de beginnerscursus, die op 13 september start en in het Denksportcentrum in Hengelo gegeven wordt. “Dat doen we centraal met alle bridgeclubs uit Hengelo en Borne”, vertelt Lantink. “Is men zover dat men zelfstandig kan bridgen, dan kunnen mensen kiezen van welke club ze lid willen worden, of ze in Borne willen spelen, of in Hengelo, of waar dan ook.”
“We hopen dat mensen vanuit de kennismakingsbijeenkomsten gaan inschrijven voor de cursussen. Belangrijk is dat we dat goed oppakken, want de bridgesport heeft de afgelopen jaren compleet stilgelegen. Er is wel gebridged via de computer. Maar bridge is natuurlijk een sport waarbij de sociale aspecten voorop staan. We hebben veel leden die een of twee keer in de week bridgen, en dat is gewoon hun wekelijks uitje. Mensen komen door bridge ook uit hun isolement.”

Het sociale aspect van bridgen staat bovenaan, benadrukt Lantink. “Daarnaast is bridge het meest eerlijke kaartspel, omdat het niet afhankelijk is van het feit of je goede of slechte kaarten krijgt. Iedereen moet scoren met dezelfde kaarten. De spelverdeling blijft de hele avond hetzelfde. Op zo’n avond speel je 24 spellen, je scoort per spel en aan het eind van de avond worden de scores vergeleken en daar komt een eindstand uit.”

De Bornse Bridge Club telt ruim 70 leden, de Bridge Sociëteit Borne heeft een krappe 150 leden. Door corona zijn er meerdere bridgeactiviteiten niet doorgegaan. “De Bridge Sociëteit Borne houdt altijd een grote Oliebollendrive. Wij houden ook altijd twee open drives in het jaar, het is allemaal niet doorgegaan. In het district is de Toekomstdrive ook niet doorgegaan. Het kon gewoon niet. Vanuit de landelijke bond werden wel goede alternatieven aangedragen, allemaal digitaal.”

Lantink is blij dat er weer fysiek bijeengekomen kan worden. De Bornse Bridge Club en de Bridge Sociëteit Borne starten begin september weer met hun clubavonden. “Door de hoge vaccinatiegraad onder de bridgers zijn de gevaren van coronabesmetting tot een minimum teruggedrongen. De sociale waarde voorde clubbijeenkomsten voor veel bridgers, zeker voor de wat oudere bridgers, kan niet gauw worden overschat”, stellen de clubs.

Belangstellenden die lid willen worden, kunnen voor informatie en aanmelding terecht op de website https://27020.bridge.nl van de Bornse Bridge Club en https://27501.bridge.nl van de Bridge Sociëteit Borne,