Algemeen

"Wij willen spiraal van laaggeletterdheid doorbreken"

Jeugd en onderwijs coördinator Ina van der Beek:

door Peter van der Molen

BORNE - Laaggeletterdheid. Het zou toch eigenlijk nog nauwelijks moeten voorkomen in een land waar het onderwijs bijna in de wieg begint. Toch is in werkelijkheid sprake van een toename in laaggeletterdheid. In Nederland wordt de laagste leesvaardigheidsscore in vijftien jaar gemeten en het land scoort daarmee lager dan alle andere Europese landen om ons heen. Er wordt nog wel gelezen, maar kort en oppervlakkig. Het gelezene begrijpen blijkt nog moeilijker. Een van de grote boosdoeners is het mobieltje waarop jongeren uren kunnen doorbrengen, terwijl er niet of nauwelijks nog tijd is voor het lezen van een boek.

‘Verdiept lezen’, noemt Ina van der Beek het bewust lezen. Sinds februari van dit jaar is zij als coördinator Jeugd en Onderwijs werkzaam bij de bibliotheek in Borne. ‘Hoe meer je leest, hoe beter je wordt in taal. Dit heeft positieve gevolgen voor je resultaten op school. Door meer te lezen, wordt je automatisch ook beter in schrijven, grammatica en spelling. Als je geen boeken meer leest, verlies je aan taalvaardigheid en dat kan negatieve gevolgen hebben voor hoe je in de toekomst kunt deelnemen aan de maatschappij.’

Ina bezoekt met enige regelmaat een tiental basisscholen en praat daar met de directie en de leescoördinator en geeft op lezen gerichte lessen in de klas.

‘Ik probeer leerkrachten te inspireren. Alles is er op gericht het leesplezier bij kinderen te stimuleren. Twintig procent van de basisschoolleerlingen verlaat de school op het leesniveau van groep zes en heeft dan al een achterstand van twee jaar. Hoe krijg je die kinderen weer enthousiast voor het lezen? Dat is ook voor docenten in het Voortgezet Onderwijs een belangrijke opdracht.’

Veel volwassenen lezen ook weinig en kunnen , door welke reden dan ook, hun kinderen moeilijk vooruit helpen. Daarom is de ‘Voorleesexpress’ ontwikkeld waarbij door de bibliotheek geschoolde vrijwilligers 20 keer bij een gezin aan huis komen voorlezen. Hiervoor kunnen bijvoorbeeld logopedisten, begeleiders op basisscholen en het consultatiebureau gezinnen aanmelden.

‘Hoe vroeger je begint met leren lezen, hoe beter. De geest van een kind is dan nog ontvankelijk. De opbouw begint al met het Boekstartprogramma voor de groep 0 – 4 jarigen. De ‘Voorleesexpress’ is bedoeld voor 4 – 8 jarigen en voor de 8 – 12 jarigen hebben wij de ‘Doorleesexpresss’.

Na het bereiken van de leeftijd van twaalf jaar komt er nog geen eind aan het steunpakket, want tot 18 jaar kunnen jongeren deelnemen aan het project Taalhuis junior een voorloper van Taal voor Volwassenen. De deelnemers komen dan naar de bibliotheek en daar wordt dan over verschillende onderwerpen gesproken.

Soms komt het voor dat ouders dyslectisch zijn en derhalve hun kinderen niet kunnen helpen. Er wordt dan gekeken of er wellicht iemand in de familie is die deze taak kan overnemen. Daarnaast helpt veel praten ook, bijvoorbeeld over het Jeugdjournaal. Door veel te praten wordt de woordenschat van het kind ook uitgebreid. Het is belangrijk dat ouders enthousiast zijn en zelf ook naar de bibliotheek komen.

‘Wij willen de spiraal van laaggeletterdheid doorbreken. Bij dat proces speelt de bibliotheek een belangrijke rol. De bieb moet samen met de gemeente en alle welzijnsorganisaties organisaties rond die kinderen gaan staan.’

Ina zit vol ideeën waarmee zij het goed lezen bij kinderen wil bevorderen. Zo is zij aan het zoeken naar een sponsor voor de kinderen van de Voedselbank. De bibliotheek wil dan in de voedselpakketten bij de verjaardagen van de kinderen een boek wordt meegegeven. Want naast het stoffelijk voedsel is ook het geestelijk voedsel belangrijk.

Voor de Week van het Kinderboek ( 5 – 16 oktober) heeft zij ook een creatief idee. ‘Wij gaan met alle kinderen van Borne De Waanzinnige Bornse Boomhut met 156 verdiepingen op de ramen van het Kulturhus tekenen. Dit is gebaseerd op de boekenserie De Waanzinnige Boomhut. Elk volgende deel in deze serie met weinig tekst en boordevol tekeningen gaat 13 verdiepingen verder en staat nu op 143. Wij doen er dus 13 bij. Op 5 en 12 oktober kunnen kinderen hun fantasie de vrije loop laten op de geweldige grote boom die op de ramen is getekend.’

Ina is er van overtuigd dat wanneer kinderen goed leren lezen, zij een betere start in de grote mensenwereld maken.


Uw reactie