Algemeen

Jan Pierik beëdigd als burgemeester van Borne

Borne | Het regende toen Jan Pierik met zijn vrouw Jannette Beuving aankwamen bij de gemeentegrens van Borne. Hier werden zij ontvangen door het college van B&W. Vervolgens ging het per huifkar, getrokken door twee Fjordenpaarden van Harry Liedenbaum uit Zenderen, richting Rheineplein. In de raadszaal werd een bijzondere raadsvergadering gehouden waarin de installatie van de nieuwe burgemeester centraal stond. De beëdiging vond plaats in aanwezigheid van zijn vrouw en veel familieleden . Daarnaast waren er oud-burgemeesters, Twentse bestuurders en andere genodigden. Na de beëdiging werd een receptie gehouden.

Commissaris van de Koning, Andries Heidema, vond dat de gemeenteraad nogal wat eisen had gesteld in het functieprofiel voor de nieuwe burgemeester. “Iemand die daadkracht en ervaring heeft, een aanjager is en netwerkt, een verbinder is, stedelijk kan denken, gezaghebbend en boven de partijen kan staan. Dat is nogal wat en daar kwam nog bij dat de nieuwe burgemeester ook Twents moest kunnen denken. Ik denk dat u in die opdracht bent geslaagd, al die eigenschappen vind ik terug in Jan Pierik en ik feliciteer u dan ook met deze keuze”. Hierna beëdigde hij drs J.H.R. Pierik tot burgemeester van Borne. Pierik sprak de woorden: “dat verklaar en beloof ik”.

 

“Twente is onmeunig mooi”

 

Hierna nam wethouder Mulder het woord. Hij heette Pierik welkom in ‘dit huis’ en wenste de nieuwe burgemeester veel succes met het zoeken naar een woning. Al lachend gaf de wethouder aan: “maar ik heb een verrassing voor u, ik denk dat u in dit huis meer zult zijn, dan in uw privéwoning straks”. Hierna overhandigde hij de ambtsketen aan de nieuwe burgervader. Onno van Veldhuizen, burgemeester van Enschede, was blij dat hij zonder stropdas op deze eerste housewarming party was uitgenodigd. Op zijn eigen humoristische wijze noemde hij het burgemeesterspaar de twee J’s, en vertelde over de omzwervingen van Pierik en zijn vrouw. “Via Arnhem, Nijmegen, waar je wethouder was, naar Amsterdam ben je nu weer, als geboren Bentelo’er, terug in Twente”. Hij sloot af met: “Twente is onmeunig mooi, fijn dat je er bent”.

 

Noaber-zin zit in de Bornse genen

Henk van den Berg was voorzitter van deze vergadering en overhandigde hierna de voorzittershamer aan de nieuwe burgemeester. Jan Pierik nam hierna het woord. Hij bedankte alle sprekers en zijn waarnemend voorganger Gerard van den Hengel. Hij gaf aan het ambt van burgemeester in de stijl van zijn voorganger, Rob Welten, te willen voortzetten.

 

Hij vond het een eer burgemeester te worden in Borne. “Noaber-zin zit in de Bornse genen. Dat is door het project “Mijn Borne 2030” en de vervolgen die daarop kwamen, nog steeds volop levend. Ik voel mij zeer gemotiveerd om hieraan brandstof te blijven geven. Democratie is het gesprek voeren in de breedte, is luisteren en moed hebben om toe te geven en zorgen dat het gesprek niet wordt overschreeuwd door extremen. Ik voel me hierdoor uitgedaagd en ga graag het gesprek aan over hoe we dit verder vorm kunnen geven, ook binnen Borne”. Hij noemde de discussie over het vuurwerk een goed voorbeeld hoe de publieke opinie kan veranderen. “En zo ga ik ervan uit dat de burgers van Borne verwachten dat hun lokaal bestuur werk maakt van maatregelen die nodig zijn in het kader van de klimaatverandering en verduurzaming. En dat zij ontstemt zullen zijn als we onnodig dralen rond de mestvergisting op Elhorst/Vloedbeld en plaatsing van windmolens langs de snelweg bij het knooppunt Buren”. Dat had enig geroesemoes in de raadszaal tot gevolg.

 

“moar hee blif wal geliek an de aandere keender”

 

Burgemeester Pierik bracht naar voren dat zonder de steun van zijn vrouw en de familie deze baan bijna onmogelijk is. Hij bedankte zijn kinderen voor de leuke toepasselijke boeken die hij gekregen had. Hij bedankte ook zijn moeder. “Moeder, veel mensen in jouw omgeving zeiden dat je wel erg trots zou zijn op mijn benoeming, maar jij gaf als antwoord dat je het inderdaad mooi vond, “moar hee blif wal geliek an de aandere keender”. Mooi moeder, die Twentse nuchterheid, hou die er in”. De nieuwe burgervader sloot zijn lange toespraak af met “leden van de raad, ik voel mij zeer bevoorrecht dat ik uw burgemeester mag zijn. Jullie hebben gekozen voor een burgemeester met Twentse roots, met een hart voor de Bornse dorpsgemeenschap en gevoel voor bedrijfsvoering. In mijn persoon krijgen jullie niet een ervaren wethouder of burgemeester, maar een zij-instromer met de nodige bagage. Heb daarom enige coulance in mijn beginperiode en laten we er vooral samen iets moois van maken”. WA

 

<In kader erbij voegen>

 

Kennis maken met Jan Pierik

Om kennis te maken met Borne, Hertme en Zenderen en vooral met de inwoners, maakt de nieuwe burgemeester tot aan de zomervakantie een kennismakingstoer, waarvoor iedere bewoner ideeën aan kan dragen. Mail voor vrijdag 7 februari naar welkom@borne.nl hoe en wanneer jij kennis wilt maken met de burgemeester. Vermeld je naam, telefoonnummer, omschrijving van de activiteit, de tijd die nodig is en de plek. Op basis van het aanbod, komt er een programma voor een bijzondere kennismakingstoer die zal plaatsvinden tussen 17 februari en 15 juli.