Algemeen

Inspiratiefair rondom overlijden

Zenderen | Boom afscheidszorg organiseert op zondag 31 maart een informatieve dag over alles wat geregeld moet en/of kan worden rondom het overlijden. Deze ‘inspiratiefair’ vindt plaats in De Zwanenhof, Retraitehuisweg 6 in Zenderen van 10.30 tot 16.30 uur. De toegang is gratis.

 

Zenderen |Boom afscheidszorg organiseert op zondag 31 maart een informatieve dag over alles wat geregeld moet en/of kan worden rondom het overlijden. Deze ‘inspiratiefair’ vindt plaats in De Zwanenhof, Retraitehuisweg 6 in Zenderen van 10.30 tot 16.30 uur. De toegang is gratis.

 

Organisator Natasja Kroese: “Veel mensen vinden het moeilijk om over de dood te praten. Met deze laagdrempelige fair hopen we het onderwerp bespreekbaarder te maken. Want ook de laatste levensfase kan op eigen wijze ingevuld worden. Maar ook die periode daarvoor en daarna vergt veel van mensen. Het geeft rust om hierover na te denken en wensen te bespreken met dierbaren. In een aangename sfeer kan men tijdens de inspiratiefair kennis maken met verschillende mogelijkheden.”

 

40+ organisaties

Er zijn meer dan 40 organisaties vertegenwoordigd. Kroese: “De dag is heel breed opgezet en gaat bewust niet alleen over overlijden. Zo kunnen mensen hun levensverhaal op een bijzondere manier voor het nageslacht vastleggen en is er een seniorencoach die ouderen bijstaat. Daarnaast is er informatie over bijvoorbeeld 3D gipsafdrukken, rouwverwerking en blijvende herinneringen aan overleden baby’s.” Op 31 maart komen bezoekers verder meer te weten over o.a. bijzondere thuisopbaringen, persoonlijk bewerkte urnen, handgemaakte stenen gedenkbloemen, herinneringssieraden, rouwfotografie, etc. Er zijn lezingen over het levenstestament, hoe op te ruimen voor én na overlijden, vitaal ouder worden, erfrecht en ritueelbegeleiding. Ook kan men demonstraties bekijken, o.a. van een steenhouwer, edelsmid, beeldhouwer en een kistkunstenares.

 

De inspiratiefair wordt om 10.30 uur geopend door het koor Völle Wille uit Borne. Meer informatie: www.boomafscheidszorg.nl/inspiratiefair