Algemeen

‘In vrijheid kiezen’ tijdens dodenherdenking

Borne | De 35-jarige Maarten Bonenkamp van de Bornse Harmonie blies vanaf het balkon van het Dorset Mansion House de ‘Last Post’. Daarna was het twee minuten stil op het Dorsetplein. Na de twee minuten stilte werd het Wilhelmus gespeeld. Vervolgens vonden de kransleggingen plaats. Het college van B&W en de politieke fracties legden een krans. Bloemleggingen waren er van de raad van kerken, het COC Twente, de veteranen en het oranje comité. Een lange stoet belangstellenden legden bloemen bij het oorlogsmonument voor de villa, heel vaak was dit een witte roos.

 

Voor de twee minuten stilte en de kransleggingen was er een bijeenkomst in de oude kerk. Hier namen een een aantal sprekers het woord. Waarnemend burgemeester Gerard van den Hengel had in zijn voorbereiding gesproken met Jaap Grootenboer. Op grond van dit gesprek koppelde hij het nationale thema van dit jaar, ‘In vrijheid kiezen’,  aan zijn toespraak. Na de plechtigheid volgde, voorafgegaan door de trommelaars van de Bornse Harmonie, een stille tocht naar het oorlogsmonument.

 

In verband met de Sabbat werden een dag eerder herdenkingen gehouden bij het monument aan de Paralelweg en de Joodse begraafplaats aan de Twijnerstraat.

 

In Hertme vond op 4 mei een bloemlegging plaats bij het graf van de heer H.W. Oude Egberink op de R.K. begraafplaats. Hendrik Oude Egberink was in de jaren 1940 - 1945 leider van het plaatselijk verzet tegen de bezetter.

 

In Zenderen was er een bijeenkomst op de Elhorst-Vloedbelt, en in het buurtschap ’t Hesseler was er een bloemlegging bij het landkruis aan de Mekkelhorstweg. (WA)