Algemeen

Het Prisma en ‘T Iemenschelf samen ‘Optimist’

Borne - Ze waren apetrots. Liefst 350 medescholieren, leerkrachten, ouders en omwonenden waren er dinsdag 19 april getuige van dat de fusiescholen Het Prisma en ‘t Iemenschelf voortaan samengaan onder de door Jurre en Linde bedachte nieuwe naam DE OPTIMIST! De uit Oldenzaal afkomstige locatiedirecteur Gerben Ottink maakte de keuze bekend nadat de kinderen vanaf 10 hadden afgeteld naar 0.

Met het bekendmaken van de nieuwe naam werd een proces afgerond dat in februari was ingezet of eigenlijk al in 2020 was gestart. De gemeente heeft in dat jaar de besturen van beide scholen laten weten dat voor de levensvatbaarheid van hun scholen een fusie een eerste voorwaarde was. De eerste pogingen liepen spaak “maar nadat ik als locatiedirecteur was aangesteld met de opdracht de fusie te begeleiden, zijn de onderhandelingen in een stroomversnelling gekomen en werden beide schoolbesturen het eens over de fusie. In februari is een werkgroep verkiezingen gevormd en iedereen mocht suggesties indienen. Dat werden er uiteindelijk 90. Daaruit stelden ouders en leerkrachten een top vijf samen waarvan er uiteindelijk twee overbleven die nauwelijks voor elkaar onderdeden. Voor ons stond vooraf vast dat wij niet alleen op getallen zouden afgaan, maar veel waarde zouden hechten aan de motivatie achter die naam. Dat gaf bij Jurre en Linde – met hulp van hun ouders – de doorslag. Uit de naam spreekt vertrouwen in de toekomst en dat komt zeer van pas. Deze wijk heeft enige problemen met vergrijzing, maar er zijn aanwijzingen dat de trend gaat keren. Wij moeten op De Optimist een concept ontwikkelen waardoor de nieuwe aanwas ook daadwerkelijk naar de school in deze wijk komt”.

Aan de school zijn zo’n 35 medewerkers – leerkrachten, conciërge etc. – verbonden en die gaan nu hard aan het werk om een eigen huisstijl te ontwikkelen. Daarvan is nu voor de passant aan de buitenkant van het schoolcomplex nog weinig te zien “maar wij hopen het komende najaar ons nieuwe gezicht te laten zien. Wij zijn optimistisch dat dit gaat lukken”!