Algemeen

Gertjan Rozendom is nieuwe voorzitter van Partnercomité Borne-Rheine

BORNE - Gertjan Rozendom is de nieuwe voorzitter van het Partnercomité Borne-Rheine.
Hij is door het comité benaderd nadat de vorige voorzitter de functie heeft neergelegd vanwege een verhuizing naar buiten Borne. 

Volgens Gertjan ligt de basis voor zijn aanstelling al dertig jaar terug. “In de jaren negentig was ik werkzaam bij de gemeente Borne en was ik de contactpersoon tussen de gemeente Borne en de gemeente Rheine. Tot zo’n vijftien jaar geleden hebben we heel veel contact gehad. Hoewel ik niet meer werkzaam ben bij de gemeente Borne, heb ik wel altijd veel contact gehouden met de mensen van de gemeente Rheine.”

Toen Martin Tijhuis bekend maakte afscheid te nemen als voorzitter van het comité was de link naar Gertjan Rozendom snel gelegd. “Toen dat bekend werd, heeft de gemeente Borne snel contact met mij opgenomen. Ik heb dan ook geen moment getwijfeld om voorzitter te worden. Ik vind het écht een eer om voorzitter te zijn en heb er heel veel zin in om in deze rijdende trein te stappen. Zo’n prachtig initiatief moeten we in stand houden!”

Uitwisselingen en evenementen
Vanwege corona lagen uitwisselingen en evenementen stil, maar langzaam ontstaan alweer nieuwe ideeën. De voorzitter vanuit Rheine, Reiner Wellmann, heeft vorige week de eerste folder en zadelhoes in ontvangst genomen en al volop gebrainstormd over nieuwe mogelijkheden om de vriendschap tussen de partnersteden weer invulling te geven.

Gertjan vindt het heel erg belangrijk om de uitwisselingen en evenementen staande te houden. “Het gaat niet alleen om uitwisselingen voor wat betreft sport, muziek, cultuur en leerlingen van scholen. Maar het gaat ook over het uitwisselen van belangrijke thema’s, zoals bijvoorbeeld verduurzaming. We kijken graag bij elkaar achter de deur om met elkaar te sparren over zulke belangrijke onderwerpen”, besluit Gertjan Rozendom. 

Samen met de nieuwe voorzitter werkt het comité ook aan een website www.borne-rheine.nl en is er een folder gemaakt. Deze folder komt, samen met een zadelhoesje voor de fiets (met een knipoog naar de mooie fietstochten tussen Borne en Rheine), vanaf september in tasjes voor nieuwe inwoners, om hen te informeren over, maar ook te enthousiasmeren voor alles wat er gebeurt tussen de partnersteden. Nieuwe leden/vrijwilligers zijn van harte welkom!

Kijk voor meer informatie op: www.borne-rheine.nl.