Algemeen

Extra parkeervakken bij het station.

Borne | Eind 2007 zijn er bij het NS-Station, naast een overdekte fietsenstalling en fietsboxen, 229 auto parkeerplekken gerealiseerd. Destijds een gezamenlijk project van Prorail/NS, Regio Twente en de gemeente. In 2016 heeft, na constatering van een tekort aan fietsstalling, al een uitbreiding plaats gevonden met 120 fietsplekken naar 1060 fietsparkeerplekken. Het aantal parkeervakken bij het station is nu ook niet meer toereikend. Er wordt nu al regelmatig buiten de vakken geparkeerd in de groenzone. Er wordt zelfs al geparkeerd in de omliggende wijken. De gemeente wil nu het aantal vakken bij het station uitbreiden met 20 extra plaatsen.

 

De BOA’s hadden er veel werk mee om de foutparkeerder te bekeuren. Ook het grasveld tussen de Azelosestraat en de parkeerplaats van het station moest regelmatig worden hersteld. Dit grasveld wordt nu vervangen door 20 extra parkeerplaatsen (zie afbeelding). De kosten hiervoor bedragen € 50.000, waarvan  € 15.000 voor rekening van ProRail, € 17.500 voor rekening van de provincie en het resterende bedrag van € 17.500 wordt door de gemeente betaald uit de reserve van de Totaalvisie.(FvdP)