Algemeen

BuurTman Pieterson wordt afvalcoach: “Samen houden wij ons dorp schoon”

BORNE - Als het aan het college ligt, kan Richard Pieterson binnenkort zijn derde officiële pet op zetten. Hij is al sinds 2020 BuurTman, sinds kort officieel marktmeester en nu staat Pieterson op de nominatie om afvalcoach voor de wijken te worden. De BuurTman wordt genomineerd als raadgever bij afvalscheiding. Pieterson wordt daarvoor door zijn werkgever Twente Milieu gedetacheerd bij de gemeente Borne.

Pieterson heeft de afgelopen tijd wat kunnen wennen aan zijn “derde pet”, want hij heeft als BuurTman al enige tijd proefgedraaid. In de evaluatie over deze proef is geconstateerd dat de nieuwe functie goed te combineren valt met de bestaande beheertaken van de BuurTman. Volgens het college past de wijze waarop hij wordt ingezet op het gebied van afvalinzameling goed bij de positieve functie van BuurTman. Eventueel in combinatie met een soms noodzakelijk streng controlebeleid.

Door de beide al aanwezige gezichten van Pieterson – als marktmeester en BuurTman – is hij al een bekende verschijning in Borne en zeer geschikt voor het combineren met de functie van afvalcoach. Het college hoopt daarmee over een herkenbare, lokale vertegenwoordiger te beschikken die de verbinding legt met bewoners en informatie kan geven over het gemeentelijk afvalbeleid en de uitvoering daarvan door Twente Milieu. Die herkenbaarheid kan bijdragen aan de acceptatie van het beleid.

Verwachting afvalcoach
Van Pieterson wordt verwacht dat hij vragen van burgers over afvalscheiding kan beantwoorden, voorlichting kan geven, huisbezoeken zal afleggen en ondersteuning of presentaties zal geven bij evenementen. Daarmee moet hij gestalte geven aan zijn rol als vraagbaak op afvalgebied. Zijn activiteiten zullen met enige regelmaat op de eigen website van Twente Milieu worden vermeld of via de gemeentelijke informatiekanalen.

“Kijk, we hebben een heel mooie folder waar alle aspecten over afvalscheiding in worden toegelicht, maar soms hebben mensen dan toch nog vragen”, geeft Pieterson aan. “Ik ga dan gewoon op huisbezoek en probeer het allemaal uit te leggen. Het is vaak niet duidelijk wat nu bij wat mag. De mensen zijn wel van goede wil, maar kunnen toch vragen hebben. In een persoonlijk gesprek kan ik dan het een en ander duidelijk maken. Het laat zich goed combineren met mijn werk als BuurTman. Ik heb al een poosje proefgedraaid en denk dat dit voor de burgers een heel toegankelijke vraagbaak kan zijn. Samen houden wij ons dorp schoon”.