Algemeen

Bunker is “Gekanstekkeriej”

Saasveld/Hertme | In 1941 werd er een schijnvliegveld aangelegd aan de Zandbongenweg in het buurtschap Dulder, net buiten de gemeentegrens van Hertme. De bedoeling was om de geallieerde vliegtuigen op een dwaalspoor te brengen en af te leiden van vliegveld Twenthe, dat toen Fliegerhorst Twenthe heette. Er was een namaakbunker gebouwd, een imitatie vliegtuig, dat op een rail heen en weer kon rijden en een aantal lampen langs de namaak landingsbaan aangelegd. De bunker werd op Bevrijdingsdag door wethouder Ilse Duursma-Wigger van Dinkelland als monument aangeduid. Het officiële bordje werd op de gevel van de bunker bevestigd.

Bert Wolbert, Peter Withag, Ilse Duursma-Wigger
Bert Wolbert, Peter Withag, Ilse Duursma-Wigger

Gekanstekkeriej

De onthulling van het infobord, dat de naam draagt ‘Gekanstekkeriej’, vond plaats in aanwezigheid van 50 belangstellenden.. Dat ‘de gek aansteken’ is overigens niet gelukt want er viel niet één bom op het terrein in de oorlog, de geallieerden waren goed ingelicht. Anny Masselink van de monumentenraad Dinkeland gaf aan dat de raad al een tijdje op zoek is naar kleine monumenten. “Dat moet aan een aantal criteria voldoen. Zoals u ziet is het niet echt van architectonisch grote waarde, maar wel van cultuurhistorisch waarde. Ik ken in de omgeving geen enkele bunker die deze functie heeft gehad, vandaar onze voordracht aan de gemeente Dinkelland”.

 

Brede samenwerking

Wethouder Ilse Duursma ging in op de aanvraag die door de raad was gedaan. “We hebben maar al te graag aan dit verzoek voldaan. Het is een uniek bouwwerk, en heeft een historische waarde met een prachtig verhaal. We danken de eigenaar van de grond, de heer Withag, dat hij dit mogelijk heeft gemaakt en natuurlijk de medewerking van de monumentenraad en de heemkundegroepen uit Weerselo en Hertme”. Bert Wolbert vertelde over het proces dat twee jaar duurde. Het was Gerrit Welberg die op het idee kwam van het infobord. Frappant was dat aan de Weerselose kant ook al aan de Bunker werd gedacht als monument, ook door de heemkunde groep. Wolbert was onder de indruk van de medewerking van zovele instanties die tot dit resultaat hebben geleid.

 

Infobord

Op het infobord, staat in drie talen informatie over het schijnvliegveld. Verder een luchtfoto die van de Royal Air Forse afkomstig is. Hierop is de bebouwing en het schijnvliegtuig op de rail afgebeeld. De titel in het Duits luid ‘Mehr Schein als Sein; Hinters licht geführt’ en in het Engels ‘All smoke and mirrors’. (WA)