Algemeen

Borne-Nu wil bewoners in duurzaamheidsdiscussie betrekken

Borne | Borne-Nu maakt zich zorgen of het duurzaamheidsplan van het college van B&W wel op tijd klaar is. Ook willen zij een brede maatschappelijke duurzaamheidsdiscussie waarbij de inwoners aan de voorkant van het proces worden betrokken. Ze hebben daarover vragen gesteld aan het college van B&W.

Het college van burgemeester en wethouders heeft toegezegd dat er in de eerste helft van 2019 een energievisie en een uitvoeringsplan klaar zouden zijn. Raadslid Arthur Lammers en commissielid Manon Pabon vragen zich af of dit plan nog op tijd gepresenteerd zal worden. Verder vinden ze dat de inwoners bij deze plannen betrokken moeten worden met de slogan ‘Betrekken maakt immers betrokken’. Vanuit deze betrokkenheid kunnen de inwoners meepraten over plekken waar windmolens en/of zonneparken in Borne, Hertme en Zenderen geplaatst zouden kunnen worden.

 

Drie vragen

De fractie heeft verder vernomen dat er op bestuurlijk niveau regionale overleggen worden gevoerd over een gezamenlijke visie over duurzaamheid. Borne-Nu heeft drie vragen gesteld. Is de Bornse samenleving betrokken bij het maken van het uitvoeringsplan en de energievisie? Denkt het college nog in de 1e helft van 2019 een uitvoeringsplan te presenteren, waarin de Bornse samenleving betrokken of geraadpleegd is, en wanneer kan de raad de presentatie van het uitvoeringsplan en de energievisie verwachten? (WA)