Algemeen

Huzarenklus van 165 meter

Boring hemelwaterleiding begonnen.

Borne | De gemeente Borne wil het regenwaterafvoer ontkoppelen van het riool, om het te kunnen lozen op de Bornse Beek. Daarvoor is er een begin gemaakt met de boring van een hemelwaterafvoer. Het begin ligt onder het kruispunt van de N743. De afvoer loopt door tot aan de Grotestraat. De komende weken wordt er, met vijf centimeter per minuut, een buis van een meter doorsnee geboord. De buis komt op een diepte van vier meter. Het Wensink Zuid zal als eerste worden aangesloten gevolgd door de Oude Deldensestraat en de Grotestraat.

Er wordt in Twente niet veel van ondergrondse boortechniek gebruik gemaakt. Meestal worden de buizen ingegraven, iets wat nu vrijwel onmogelijk was. De provinciale weg moet open blijven en daarnaast waren er nog vele andere leidingen onder de grond. Pim Mulder is projectleider bij bouwbedrijf NTP. “Onder de provinciale weg, ligt er een persleiding van het waterschap. Er ligt ook nog nog een distributieleiding van Vitens. Daarom boren we vier meter diep eronder door”. Deze bedrijven zijn akkoord gegaan met deze aanpak. Er wordt 165 meter geboord, waarna er midden in de Grotestraat een aansluiting aan de regenafvoerleiding gemaakt wordt.

 

Ondergronds boorsysteem

Het gesloten grondboorsysteem gebeurt geheel uit het zicht van iedereen. Het is volledig computergestuurd. De geboorde grond wordt vermengd met bentoniet (bentoniet is een kleisoort) en vervolgens afgevoerd, gefilterd en weer gebruikt. Ondertussen schuift de zes meter lange glasvezelbuis langzaam verder. “We hebben voor dit materiaal gekozen omdat het erg glad is, zodat er vrijwel geen slib achter blijft”, zo weet de projectleider. Een andere reden waarom er voor deze techniek is gekozen, is omdat dan de werkzaamheden van de ontsluiting van de Bornsche Beeklaan gewoon door kunnen gaan. Deze bajonetaansluiting zal binnen enkele weken worden afgerond.

 

Bornse Delta

Het hemelwater komt uiteindelijk aan de kant van de Bornsche Maten in een soort klein kristalbad. Al direct kreeg dit de naam ‘de Bornse Delta’ mee. Het water stroomt al slingerend door rietkragen en zand. Hierdoor wordt het eerst gereinigd voordat het in de Bornse beek beland. Alle werkzaamheden zouden klaar moeten zijn net voor de Melbuul’ndagen, zodat de Grotestraat en de Europastraat weer bereikbaar zijn. WA