Algemeen

Bibliotheek leidinggevende Judith Verbeij:
‘De bibliotheek doet meer dan boeken uitlenen’

Bibliotheken in Nederland verkeren min of meer in een ombouwfase. Het fysieke boek verliest terrein en online lezen rukt sterk op. Twee jaar corona – beperkingen waarbij de bibliotheken gesloten bleven, gaven het online lezen een boost. Als het aan Judith Verbeij ligt zal het fysieke boek echter niet zomaar uit beeld raken en zal de bibliotheek de plaats blijven waar het boek in ere wordt gehouden. Wel wil zij duidelijk maken dat een bibliotheek niet een instantie is waar je alleen maar boeken kunt lenen. De bibliotheek neemt een steeds groter wordende sociaal – maatschappelijke plaats binnen de samenleving in waar de burger bijvoorbeeld ook hulp kan inroepen bij het invullen van de belastingformulieren. Maar ook de samenwerking met welzijnsorganisaties maakt een groeiend onderdeel van het aanbod uit.

De roots van Judith – leidinggevende bibliotheken – liggen in Gouda waar zij actief was in het basisonderwijs. Gehoor gevend aan de lokroep van de liefde trok zij zes jaar geleden naar Twente en dat er op dat moment een vacature onderwijsspecialist bij de bibliotheek in Wierden was, vormde een gunstige bijkomstigheid.

“Het gaat daarbij om het uitbouwen van de rol van de bibliotheek in het basisonderwijs. Vooral het programmeren bij de jeugd beviel mij wel en het werd kennelijk ook bij andere bibliotheken opgemerkt. Zo kwam ik uiteindelijk ook in gesprek met Frank Droste hier in het Kulturhus. Er was een vacature die mij wel aansprak. Maar ik had drie kleine kinderen en een man die de hele week van huis was. Ik moest dus wel even nadenken. Uiteindelijk pasten alle puzzelstukjes en ben ik hier twee jaar geleden aan de slag gegaan. Ik geef nu leiding in de bibliotheken van Borne, Wierden, Dinkelland en Tubbergen. Het is uitdagend om iemand te helpen talenten te ontwikkelen. Om mee te denken en een team van 20 personen aan te sturen, inclusief de mensen op de vloer zoals de baliemedewerkers. Samen proberen wij bijvoorbeeld een eenheid in werkwijze door te voeren waarbij wij kennis met elkaar delen”.

Het aloude bibliotheekinstituut ondergaat nog een andere belangrijke verandering. Speelde vroeger een erudiete bibliothecaris (resse) een centrale rol in de organisatie, nu is het een uitstervende functie. Er bestaat zelfs geen opleiding meer voor.

Volgens Judith kan de bibliotheek niet alleen een rol spelen bij het taalvaardiger maken van de burger, maar ook bij het digitaal vaardiger maken. Daar kan niet jong genoeg mee worden begonnen. Voorwaarde is wel dat de ontlezing wordt tegengegaan. Als voorbeeld noemt zij het project Bieb op School en dan specifiek het Scoor een boek.

“Dat hebben wij gedaan in samenwerking met spelers van Heracles Almelo. Daaraan hebben 321 kinderen uit veertien groepen meegedaan. Zij zijn door de spelers gestimuleerd om meer te gaan lezen”.

Om haar rol in de gemeenschap te kunnen spelen, moet de bibliotheek laagdrempelig voor de burgers zijn. Die moet erbinnen kunnen lopen, een kop koffie kunnen drinken en een krantje kunnen lezen. Een fysiek krantje.