Algemeen

Aveleijn en Samenwerkende Apothekers Twente sluiten overeenkomst

Borne | Aveleijn heeft een overeenkomst gesloten met Twentse apothekers voor de levering van de farmaceutische zorg aan al haar locaties. Beide organisaties gingen met elkaar in gesprek en na een traject van ruim een half jaar, bereikten zij overeenstemming over de invulling van de farmaceutische zorg voor cliënten van Aveleijn.

De uitvoering van de levering van de farmaceutische zorg besteedt TAO-UA uit aan de Samenwerkende Apothekers Twente-UA (SAT-UA). Deze organisatie levert de medicatie aan meerdere instellingen (in diverse sectoren) in Twente. Met deze samenwerking springen Aveleijn en TAO-UA in op de ontwikkelingen in de zorg waarbij regionale samenwerking tussen diverse stakeholders in de zorg centraal staat.

 

Aveleijn vindt medicatieveiligheid belangrijk en de farmaceutische zorg is hiervan een belangrijk onderdeel. Aveleijn wil voldoen aan de veilige principes in de medicatieketen. Door de ervaring van de SAT-UA in het volgen van deze principes neemt de medicatieveiligheid toe. ICT-toepassingen en kennisoverdracht tussen betrokkenen spelen daarbij een belangrijke rol, evenals het delen van informatie over geneesmiddelen met de begeleiders van Aveleijn. Door het aangaan van deze samenwerking zijn de cliënten van Aveleijn de komende jaren verzekerd van maatwerk van hun farmaceutische zorg. Dichtbij huis geleverd, vanuit een uniek samenwerkingsverband en tegen een betaalbare prijs. Het tekenen van de samenwerkingsovereenkomst vond plaats bij Aveleijn te Borne.