Algemeen

Groot belevingstheater in Oud Borne

75 jarig bevrijdingsfeest 2020

Borne | Op 3 april 2020 zullen er, net als 75 jaar geleden, Engelse tanks door het centrum rijden, het Dorset regiment bevrijdt dan weer Borne. Op 14 locaties in Oud Borne zullen historische scènes worden nagespeeld. Borne voor- en in de oorlog, de deportatie van de joden, het sperrgebiet, het verzet. Alles wordt ondersteund met lichtbeelden op diverse gebouwen. Het Dorset regiment met de tankeenheden Royal Dragon Gards en The Sherwood Rangers zullen in het Dorset Mansionhous (toen Villa Elisabeth) worden ontvangen door de burgemeester. Na de ontvangst wordt er een groot bevrijdingsfeest gevierd in een feesttent op de parkeerplaats de Koem.

Op 3 april j.l. (de bevrijdingsdatum) werd de stichting “Belevingstheater oorlog en bevrijding Borne” opgericht. De oprichtingsakte werd in het Dorset Mansionhouse gepasseerd door notaris Kuhlmann. Voorzitter Jan Matel vertelde over het doel van de stichting. “Ons doel”, zo gaf hij aan, “is om die tijd te laten herbeleven en de inwoners van Borne 75 jaar mee terug in de tijd te nemen. Oud Borne is pittoresk en daar uitermate geschikt voor. De wijk wordt aangekleed in de stijl van toen en er worden verschillende toneelstukjes opgevoerd”. Voor de regie heeft de stichting regisseur Jos Brummelhuis weten te strikken. Hij heeft Robin Hood en De Strijd-Passiespelen, ook begeleid als regisseur.

Bevrijders

De verschillende activiteiten in het oude centrum vinden plaats tussen 18.00 en 21.00 uur. Hierna trekken de bevrijders Borne binnen en bij Villa Elisabeth (huidige restaurant Dorset), worden ze ontvangen door onze (“ik hoop nieuwe”) burgemeester.

 

Positieve reacties

Alle details zijn nog niet ingevuld, dat zal in de komende maanden plaatsvinden. Wel wil de stichting het Dijkhuis en de jeugd erbij betrekken. In samenwerking met het Kulturhus wordt er voor de jeugd een programma ontwikkeld. Verder zijn er plannen voor het uitgeven van een bevrijdingskrant. Ook in 1945 werd zo’n krant uitgegeven. Uiteraard zonder advertenties, want die waren er toen ook niet. “Het is de bedoeling dat het een bevrijdingsfeest wordt voor de hele gemeente. Het zal een hele organisatie zijn en we zullen zeker de steun nodig hebben van iedereen. Tot nu toe zijn we heel positief, want waar we ons verhaal ook vertellen, we krijgen alleen maar hele warme reacties. Het enthousiasme is dus groot en dat wordt zeer gewaardeerd”, aldus Matel. (WA)