Afbeelding

Zonnig toekomstbeeld in winterse omstandigheden voor BZSV

Algemeen

BORNE - Veel Blauwwitters trotseerden de winterse omstandigheden, om aanwezig te kunnen zijn bij de jaarlijkse algemene ledenvergadering. Zij kwamen niet voor niets want het bestuur had genoeg interessante onderwerpen te bespreken met haar leden.

Na een minuut stilte, voor de leden die het afgelopen jaar zijn komen te overlijden, werden als eerste enkele bestuurlijke wisselingen aangekondigd. Robert Boxem kondigde aan zijn functie als penningmeester over te dragen aan Joey Snijders. Daar moest nog wel officieel over gestemd worden, maar dat bleek slechts een formaliteit. Met de unanieme steun voor Snijders (27) als penningmeester krijgt het reeds jonge bestuur van BZSV een nog verdere verjongingskuur. Het bleek niet de enige wisseling. Robert Boxem blijft actief binnen het bestuur en neemt op zijn beurt de taken over van Frans Mommers, als algemeen bestuurslid. Gezien de goede bezetting binnen het bestuur heeft Mommers besloten dat hij zich na vier jaar meer kan gaan richten op andere taken binnen de vereniging.

Voorzitters Jacco Kwast en Anne-Marie Kreuwel kondigden aan dat, na zes jaar de scepter te hebben gezwaaid, het tijd wordt voor een frisse wind. Zij maken hun tweede termijn als voorzitters af, maar gaan zich niet beschikbaar stellen voor een derde termijn. Het voltallige bestuur zal de komende maanden benutten om één of twee capabele vervangers te vinden. Kwast zal daarna nog wel één jaar actief blijven binnen het bestuur. Daarmee wil hij voorzien in een warme overdracht voor zijn opvolger(s). Kreuwel zal zich meer gaan richten op een rol binnen de PR-Commissie van de vereniging. Volgens vele Blauwwitters kunnen Kwast, Kreuwel en Mommers bogen op een zeer succesvolle periode binnen het bestuur.

Zoals gezegd blijft Robert Boxem actief in de rol van algemeen bestuurslid. In die hoedanigheid zal het zwaartepunt van zijn taken in eerste instantie komen te liggen bij verduurzaming. Op dat gebied wil BZSV de komende jaren namelijk een inhaalslag maken. Aan Boxem de taak om daarin een leidende rol te vertolken. Boxem maakte direct van de ALV gebruik om de toehoorders een reeks mogelijkheden tot verduurzaming te schetsen. Daarbij maakte hij ook heel duidelijk dat er eerst gezaaid moet worden alvorens er geoogst kan worden. Financiële investeringen zijn noodzakelijk. De eerste grote investering die het bestuur wil doen is het vervangen van de huidige veldverlichting, voor ledverlichting. Volgens de berekening van Boxem, gebaseerd op de huidige energieprijzen, zal deze investering zichzelf binnen drie à vier jaar hebben terugverdiend en winstgevend worden. Om deze investering te kunnen doen vroeg het bestuur haar leden om een mandaat te verlenen. Doordrongen van de noodzaak tot verduurzaming gingen alle handen eensgezind de lucht in.

Ook op andere vlakken zijn de Blauwwitters toekomstgericht bezig. De gemeente heeft afgelopen jaar de wens uitgesproken Sportpark ‘t Wooldrik op den duur geheel rookvrij te willen maken. BZSV onderzoekt welke tussenstappen het daar nu al in kan nemen. Daarnaast wil de vereniging richting een “cashloze toekomst”, zoals zij het zelf noemen. Dat houdt in dat er op den duur alleen nog maar digitaal betaald kan worden in het clubhuis. Ook op het veld is de progressieve houding zichtbaar. Zo spelen de aanvoerders van alle elftallen sinds dit seizoen met de regenboog-aanvoerdersband. Dit om de inclusiviteit, die binnen de vereniging als vanzelfsprekend wordt beschouwd, meer uit te dragen naar buiten toe.

Volgens het bestuur is het die open en gastvrije houding, in combinatie met de toegenomen zichtbaarheid in de media, wat maakt dat steeds meer mensen hun weg weten te vinden naar BZSV. Dat is terug te zien in het ledenaantal, dat het afgelopen jaar met 20% is gestegen. Zodoende is er sinds dit seizoen een extra seniorenelftal en een dames-zevental ingeschreven bij de KNVB. Het dames-zevental blijft gestaag doorgroeien en actief zoeken naar nog meer dames, waardoor het niet wordt uitgesloten dat er in de nabije toekomst zelfs al gekeken kan gaan worden naar een tweede dames-zevental. 

“Al die nieuwe leden dragen bij aan de leuke sfeer in het clubhuis op dinsdag, donderdag en zaterdag. Dat werkt aanstekelijk op de andere leden. Wat terug te zien is in de clubhuis omzet”, aldus Boxem. Die omzet bleek namelijk in de eerste drie maanden van dit seizoen 72% hoger te liggen dan in dezelfde periode vorig jaar. Helaas voor de Blauwwitters leidt het nog niet direct tot financiële weelde. Alles is duurder geworden, zo ook de inkoopprijzen en vooral de energieprijzen. Zo viel er dit jaar een energierekening op de mat die verdubbeld is ten opzichte van vorig jaar. Dankzij goed beleid zijn er echter geen zorgen. Alle rekeningen zijn betaald, er zijn geen leningen en de financiële verwachting richting de toekomst blijft positief. De financiële stabiliteit in deze dure tijden is ook te danken aan het groeiende aantal sponsoren. BZSV beschikt over een actieve sponsorcommissie. Mede door hun inzet blijven bestaande sponsoren grotendeels behouden en worden er ook veel nieuwe sponsoren bereikt. 

Het is tekenend voor het huidige BZSV. Organisatorisch staat de vereniging namelijk als een huis. Waar veel verenigingen problemen hebben met het vinden van vrijwilligers zijn bij BZSV zowel het bestuur als alle commissies ruimschoots vertegenwoordigd. Ook alle voetbaltechnische posten zijn ingevuld. Waar er bij BZSV vijf jaar geleden nog sprake was van crisis, heeft de vereniging nu al geruime tijd de wind vol in de zeilen. Het kampt vrijwel alleen met wat problemen buiten de eigen invloedsfeer. Daarbij kan o.a. gedacht worden aan de blaashal die de gemeente op het 2e veld van de Blauwwitters heeft gezet. BZSV heeft te horen gekregen dat de blaashal, in het meest gunstige geval, nog tot 2027 moet blijven staan. Dit door de enorme vertraging rond de nieuwbouw van Sporthal ’t Wooldrik. Niet alleen is BZSV al die jaren een veld kwijt, maar ook het parkeerbeleid is sinds de komst van de blaashal een pijnpunt geworden. Desondanks blijft het positieve gevoel overheersen binnen de vereniging.

Tot slot van de algemene ledenvergadering werden er weer een aantal jubilarissen gehuldigd. Bart van Engeland (afwezig) Aran Olthof, Leroy Winters, Robert-Jan van der Hoeven, Erwin Veenhoven en Raymond Horstman werden gehuldigd voor 25 jaar lidmaatschap. Linda Kerkdijk en Erwin Wanders voor 40 jaar lidmaatschap. Hans Leusheus, Tonnie Zuur, Koen Drenth en Henk Veldsink (allen afwezig) voor 50 jaar lidmaatschap. Henk de Graaf werd zelfs gehuldigd voor 60 jaar lidmaatschap en wordt daarmee automatisch erelid van BZSV de Blauwwitters. 

Afbeelding