Afbeelding

Doorgaan is maatschappelijk onverantwoord

Algemeen

BORNE - Het college van burgemeester en wethouders heeft de stekker uit het ambitieuze project ‘t Wooldrik getrokken. Doorgaan op basis van het huidige ontwerp wordt maatschappelijk onverantwoord geacht. De beslissing komt voor alle betrokkenen – zoals gemeente, scholen en sportvereniging – als een mokerslag aan. De uitvoering mag dan van de baan zijn, de visie achter het concept is dat niet en het college gaat nu samen met alle betrokkenen bekijken wat de beste aanpak voor het oplossen van de problemen kan zijn.

door Peter van der Molen

‘Een zware bevalling. Wij zijn echt niet over een nacht ijs gegaan’, verzekerde een teleurgestelde burgemeester Jan Pierik bij het openbaar maken van het afblazen van het project dat in een betere accommodatie voor het onderwijs, de sport en het zwembad moest voorzien. Een project dat in oktober 2022 nog werd begroot op een investering van rond de 24 miljoen euro, maar nu minimaal de helft duurder blijkt uit te vallen. ‘Onze visie is goed, maar blijkt niet uitvoerbaar’.

‘Wij beschikken nu sinds eind januari over de offerte van de aannemer en die komt uit op 35.8 miljoen’, laat verantwoordelijk wethouder David Vermorken weten. ‘En zelfs dan hebben nog niet de garantie dat het daarbij blijft. Er zijn altijd nog tegenvallers mogelijk zoals het aantreffen van asbest bij de sloopwerkzaamheden en stijgende loonkosten. Gelet op de grote financiële en technische projectrisico’s hebben wij geconcludeerd dat het laten doorgaan van dit project maatschappelijk onverantwoord is’.

Het plan en de bijbehorende kosten is extern getoetst en daarbij is gebleken dat de risico’s te groot zijn. Ook zouden andere projecten in de verdrukking kunnen komen zoals de renovatie van de Spanjaardswijk, de aanleg van twee spoorwegtunnels en de realisatie van Het Huis van Borne.

Met alle betrokken partijen is inmiddels contact geweest over het besluit van het college en daarbij bleek dat de klap hard aankomt. De frustraties zijn groot in de wetenschap dat alles allemaal veel langer gaat duren. Zo moet de Stichting Brigantijn op zoek voor een andere oplossing voor een nieuwe school waarin de Jan Ligthartschool en ‘t Oldhof als fusieschool terecht kunnen, zal er voor het zwembad een oplossing gevonden moeten worden en moet er een geschikte accommodatie voor de sportverenigingen beschikbaar komen. De opblaashal is een noodoplossing, maar blijkt toch op een aantal punten niet te voldoen.

Er wordt nu bekeken hoe via een aangepast plan toch nog een aantal knelpunten kan worden opgelost. Eerst moet met de aannemer een regeling worden getroffen met betrekking tot het afblazen van het project. Er zijn in de aanloop kosten gemaakt, die overigens niet allemaal verloren gaan.

‘Wij als college vinden dat sport en onderwijs prioriteit in Borne moeten hebben en zijn van mening dat voor beiden een snelle oplossing moet komen’, blikt Vermorken vooruit. ‘Onze visie en ambitieniveau blijven gehandhaafd. Wij hebben met de raad drie denkrichtingen gedeeld die nog nader moeten worden uitgewerkt. Het gaat daarbij om: ‘t Wooldrik met zwembad, sport en kindcentrum; ‘t Wooldrik met zwembad, sport met alternatief programma en kindcentrum; zwembad en sport op ‘t Wooldrik, kindcentrum op een alternatieve locatie. Wij gaan die denkrichtingen nader uitwerken en hopen eind juni met een alternatief te komen.’