De muziekvereniging is opgericht in 1922, dus al 100 jaar, wat een leeftijd ….
De muziekvereniging is opgericht in 1922, dus al 100 jaar, wat een leeftijd …. deweekvanborne.nl

De muziekvereniging is opgericht in 1922, dus al 100 jaar, wat een leeftijd ….

Algemeen

Op Hemelvaartsdag, 26 mei, is er een kerkelijke viering in het openluchttheater in Hertme. Nadat de kerkklokken geluid hebben, zal er in processie vanuit de kerk naar het theater gelopen worden, waar de dienst om 09.30 uur zal aanvangen. Een feestelijke viering waarin we stilstaan bij de Hemelvaart van Jezus en het eeuwfeest van de muziekvereniging.

Op zaterdagavond 18 juni geven we als muziekvereniging op dezelfde plek een groots concert. Hierin zullen de Percussiegroep en de Fanfare zich van hun beste kant laten zien én horen. Je zult onder de indruk komen wat deze muzikanten kunnen. Wees erbij!

Kaarten hiervoor zijn te bestellen via de site van onze vereniging: St Gregorius Hertme.

Op zaterdag 9 juli hebben we een feestavond voor alle mensen uit het dorp en eenieder de muziekvereniging en warm hart toe draagt. Gewoon een gezellig feest waar je lekker met elkaar wat kunt drinken en kuieren.

’t Is maar dat je het even weet.